Σχετικά με την Agrico

Header Website Potato Magazine

Agrico, ηγέτης της αγοράς στον πατατόσπορο

Η Agrico είναι μια παγκοσμίως γνωστή ολλανδική συνεταιριστική εταιρεία που αναπαράγει ποικιλίες πατάτας, πολλαπλασιάζει πατατόσπορο και καλλιεργεί πατάτες για τρόφιμα εδώ και πολλά χρόνια. Επενδύοντας χρόνο με το χρόνο σε υψηλής ποιότητας ποικιλίες πατάτας με υψηλή αντοχή στις ασθένειες και εξαιρετική εμπορευσιμότητα, στοχεύουμε να προσφέρουμε υψηλές αποδόσεις στους καλλιεργητές σε όλα τα μέρη του κόσμου και κάτω από όλες τις κλιματικές συνθήκες.

Καλλιεργούμε πολλές μοναδικές ποικιλίες πατάτας και τις προσφέρουμε στους Έλληνες καλλιεργητές:

  • Πιστοποιημένους σπόρους πατάτας υψηλής ποιότητας που καλλιεργούνται στην Ολλανδία
  • Επιλεγμένες και δοκιμασμένες ποικιλίες πατάτας που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε ακραίες κλιματικές συνθήκες
  • Ποικιλίες εξαιρετικά ανθεκτικές σε ασθένειες
  • Ποικιλίες κατάλληλες για διάφορους τύπους εδαφών.
DSC2339
Agrico Portretten 11 2021 By IMAZZO 6

“Μαζί με τους συνεργάτες μας της ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ, παρέχουμε υψηλής ποιότητας πατατόσπορο στην Ελλάδα για πάνω από 40 χρόνια, και μαζί αναζητούμε συνεχώς τις κατάλληλες ποικιλίες για τις ελληνικές συνθήκες καλλιέργειας και τη ζήτηση της αγοράς''.

Η ποιότητα προηγείται

Διάφοροι παράγοντες είναι σημαντικοί για την παροχή υψηλής ποιότητας πατατοσπόρου πατάτας φαγητού. Στο υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας της Agrico, εντατικά διενεργούμε ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα. Από το έτος 2019, η AGRICO εγκαινίασε και λειτουργεί ένα σύγχρονο και καινοτόμο Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας (AGRICO QUALITY CENTER), στο οποίο ελέγχονται η εσωτερική και εξωτερική ποιότητα και τα χαρακτηριστικά όλων των ποικιλιών από όλες τις σπορομερίδες που διατίθενται στις αγορές, επιπρόσθετα των αυστηρών ελέγχων που πραγματοποιεί ο κρατικός φορέας ΝΑΚ, ο οποἰος εκδίδει και το Φυτουγειονομικό Διαβατήριο. Ο έλεγχος γίνεται τόσο με μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα, όσο με οπτικό έλεγχο και παρακολούθηση της συμπεριφοράς κάθε σπορομερίδας σε όλες τις φάσεις της διακίνησής της (συγκομιδή, αποθήκευση, μεταφορά) και σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Κάθε σπορομερίδα που ελέγχεται, λαμβάνει κωδικοποίηση ανίχνευσης (QR Code) και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά όλες οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο. Εφ' όσον ανιχνευθεί οποιοδήποτε μη αποδεκτό στοιχείο, η σπορομερίδα αποσύρεται. Στο ίδιο κέντρο, γίνονται και οι δοκιμές στους διάφορους τύπους μαγειρέματος. Η λειτουργία του κέντρου, έχει εισφέρει στον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας, ώστε κάθε σπορομερίδα που φτάνει στον παραγωγό, να έχει την ταυτότητα ελέγχου της, επιπρόσθετα από τον αυστηρό έλεγχο που διενεργείται από τον κρατικό φορέα ΝΑΚ.

Το Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας της Agrico προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας 20.000 έως 25.000 δειγμάτων σε ετήσια βάση.

Συνεχής αναζήτηση βελτιωμένων ποικιλιών

Η AGRICO, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς την χρήση μεθόδων και τεχνικών γενετικής τροποποίησης, επενδύει διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη ποικιλιών με ανθεκτικότητες και βελτιωμένες ιδιότητες.
Εχει επενδύσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ποικιλιών (Levante, Twister) που έχουν ανθεκτικότητα στον περονόσπορο φύλλων και κονδύλων. Επίσης, έχει αναπτύξει νέες ποικιλίες ανθεκτικές στους νηματώδεις (Lugano) και ήδη από πολλά χρόνια διαθέτει πολλές ποικιλίες ανθεκτικές στις ιώσεις Υ.
Μέσω του ερευνητικού κέντρου Agrico Research (με έδρα την Ολλανδία), αναπτύσσει διαρκώς νέες ποικιλίες με βελτιωμένα καλλιεργητικά χαρακτηριστικά, όπως οι ανθεκτικότητες,  ο χρόνος ωρίμανσης, το χρώμα του φλοιού και σάρκας, το σχήμα των κονδύλων, ο τύπος μαγειρέματος κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σημαντικά για τους παραγωγούς, τους λιανοπωλητές και τους μεταποιητές. Εστιάζοντας στη βελτίωση των καλλιεργητικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών πατάτας μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις ανάγκες των τοπικών αγορών.

Οι αιχμές στις οποίες εστιάζει η Agrico Research, επενδύοντας διαρκώς στην έρευνα,  είναι:

  • Υψηλότερες αποδόσεις και βελτιωμένες ιδιότητες
  • Βελτιωμένη διατροφική αξία
  • Βελτιωμένο και ανανεωμένο προφίλ γεύσης
  • Υψηλή φυσική αντοχή στις ασθένειες της πατάτας