Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση
Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Jolene

Μεσοόψιμη, με καλή αντοχή στη ζέστη και υψηλή απόδοση.
 • Ανοικτό κίτρινο χρώμα σάρκας
 • Γενικής χρήσης, πολύ καλή για τηγάνι
 • Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία
Marketsegments
Retail
Jolene nestje met doorsnee
Jolene FF©Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  άνω του κανονικού | 7
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  καλή | 8
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7,5
 • Χρώμα άνθους
  λευκό | W
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  αρκετά γρήγορη | 7,5
 • Πρωιμότητα
  μεσοόψιμη | 6
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6
 • Χρώμα φύτρου
  κόκκινο | R
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  κανονικό | 7
 • Κανονικότητα μεγέθους
  κανονικό | 7
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  καλή | 7
 • Σχήμα κονδύλου
  οβαλ μακρύ | OL
 • Μέγεθος κονδύλου
  αρκετά μεγάλο | 7,5
 • Κονδυλοποίηση
  αρκετά υψηλή | 7

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  ελαφρά μαλακή | B
 • Ποιότητα τσιπς
  ακατάλληλη | 5
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Στερεά ουσία
  21,1
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  - | -
 • Q_Fries quality
  καλή | 7
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Q_TGA level
  6,9
 • Βάρος εντός νερού
  389
 • Bentazon
  - | -
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Καρβονικά έλαια
  - | -
 • Λήθαργος
  μέτριος | 6
 • Αιθυλένιο
  - | -
 • Σκασίματα μεγέθους
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Metribuzin (Sencor)
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • S_Mutation rate
  δε συνιστάται η χρήση καρβονικών ελαίων. | Use of carvone oil can provoke mutations.
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  - | -
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ακτινομύκωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Erwinia
  - | -
 • Φουζάριο
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  - | -
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  - | -
 • Περονόσπορος φύλλων
  πολύ ευαίσθητη | 4
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ευαίσθητη | 5
 • Ίωση – LRV
  - | -
 • Σπογγοσπορίωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Ίωση- Spraing
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Καρκίνωση 1
  - | -
 • Καρκίνωση 6
  - | -
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  - | -
 • Νηματώδης Pa3
  - | -
 • Ίωση – Χ
  - | -
 • Ίωση – Υn
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8