Επόμενης Γενιάς
Βιολογική καλλιέργεια
Βιολογική καλλιέργεια
Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση
Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Levante

Γενικής χρήσης, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια.
 • Υψηλή κονδυλοποίηση και απόδοση, ιδανική για τηγάνι
 • Υποκίτρινη, ανθεκτική στον περονόσπορο
 • Πολύ καλή αποθήκευση
Marketsegments
Βιολογική καλλιέργεια
Retail
Levante nestje met doorsnee
Levante SNG CL®Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  κάτω του κανονικού | 5,5
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  καλή | 8
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7
 • Χρώμα άνθους
  λευκό | W
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  αρκετά γρήγορη | 7
 • Πρωιμότητα
  μεσοόψιμη | 5,5
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6
 • Χρώμα φύτρου
  πρασινοκόκκινο | GR
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  αρκετά κανονικό | 6,5
 • Κανονικότητα μεγέθους
  κανονικό | 7
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  καλή | 7
 • Σχήμα κονδύλου
  μακρύ οβάλ | LO
 • Μέγεθος κονδύλου
  αρκετά μεγάλο | 7
 • Κονδυλοποίηση
  υψηλή | 8

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  ελαφρά μαλακή | B
 • Ποιότητα τσιπς
  ακατάλληλη | 4,5
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Στερεά ουσία
  19,9
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  - | -
 • Q_Fries quality
  κάτω του κανονικού | 5,5
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  ευαίσθητη | 5,5
 • Q_TGA level
  4,73
 • Βάρος εντός νερού
  365
 • Bentazon
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Καρβονικά έλαια
  5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι | 6
 • Λήθαργος
  μέτριος | 6,5
 • Αιθυλένιο
  5% λιγότεροι κόνδυλοι | 4
 • Σκασίματα μεγέθους
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Metribuzin (Sencor)
  ευαίσθητη | 5,5
 • Metribuzin (Sencor)
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  - | -
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ακτινομύκωση
  ευαίσθητη | 5
 • Erwinia
  - | -
 • Φουζάριο
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  ανθεκτική | 9
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  - | -
 • Περονόσπορος φύλλων
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8,5
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ίωση – LRV
  - | -
 • Σπογγοσπορίωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Ίωση- Spraing
  πολύ ευαίσθητη | 4,5
 • Καρκίνωση 1
  - | -
 • Καρκίνωση 6
  - | -
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  - | -
 • Νηματώδης Pa3
  - | -
 • Ίωση – Χ
  - | -
 • Ίωση – Υn
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8,5