Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι
Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Lugano

Κατάλληλη και για τη βιομηχανία, υψηλή στερεά ουσία.
 • Κιτρινόσαρκη, ιδανική για τηγάνι
 • Μεγάλοι κόνδυλοι, ανθεκτική στους νηματώδεις
 • Πολύ μακρύς χρόνος αποθήκευσης, καλές αποδόσεις
Marketsegments
Βιομηχανικές
Lugano nestje met doorsnee
Lugano FF®Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  άνω του κανονικού | 7
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  καλή | 8
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7,5
 • Χρώμα άνθους
  λευκό | W
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  αρκετά γρήγορη | 7
 • Πρωιμότητα
  μεσοόψιμη | 5,5
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6,5
 • Χρώμα φύτρου
  κόκκινο | R
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  αρκετά κανονικό | 6
 • Κανονικότητα μεγέθους
  κανονικό | 7
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  μέτρια | 6
 • Σχήμα κονδύλου
  οβαλ μακρύ | OL
 • Μέγεθος κονδύλου
  μεγάλο | 8
 • Κονδυλοποίηση
  αρκετά χαμηλή | 5

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  ελαφρά μαλακή | B
 • Ποιότητα τσιπς
  κάτω του κανονικού | 5,5
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Στερεά ουσία
  21,4
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  καλή | 7,5
 • Q_Fries quality
  καλή | 7
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Q_TGA level
  6,9
 • Βάρος εντός νερού
  394
 • Bentazon
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Καρβονικά έλαια
  25% περισσότεροι κόνδυλοι | 8
 • Λήθαργος
  μακρύς | 8
 • Αιθυλένιο
  5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι | 6
 • Σκασίματα μεγέθους
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  πολύ ευαίσθητη | 4,5
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  αρκετά ευαίσθητη | 6

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  - | -
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Ακτινομύκωση
  ευαίσθητη | 5,5
 • Erwinia
  - | -
 • Φουζάριο
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  ανθεκτική | 9
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  ανθεκτική | 9
 • Χρυσονηματώδεις Ro 5
  ανθεκτική* | 9*
 • Περονόσπορος φύλλων
  ευαίσθητη | 5
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ευαίσθητη | 5,5
 • Ίωση – LRV
  - | -
 • Σπογγοσπορίωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ίωση- Spraing
  ευαίσθητη | 5,5
 • Καρκίνωση 1
  ανθεκτική | 10
 • Καρκίνωση 6
  ελάχιστα ευαίσθητη | 9
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  ανθεκτική | 9
 • Νηματώδης Pa3
  ανθεκτική | 9
 • Ίωση – Χ
  - | -
 • Ίωση – Υn
  ευαίσθητη | 5,5
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5