Βιομηχανικές
Προτηγανισμένες/τηγάνι, Νιφάδες
Ειδικής Χρήσης
Για τυποποίηση
Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Palace

Όψιμη, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για τηγάνι, προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους εδαφών.
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία
 • Υποκίτρινη, μεγάλοι κόνδυλοι
 • Εξαιρετική εμφάνιση, ικανοποιητικός χρόνος αποθήκευσης
Marketsegments
Βιομηχανικές
Retail
Palace nestje met doorsnee
Palace FF®Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  μηδενικός | 4
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  καλή | 8
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7,5
 • Χρώμα άνθους
  μωβ | P
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  αρκετά γρήγορη | 7,5
 • Πρωιμότητα
  όψιμη | 4,5
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6
 • Χρώμα φύτρου
  πρασινοκόκκινο | GR
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  κανονικό | 7
 • Κανονικότητα μεγέθους
  αρκετά κανονικό | 6,5
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  μέτρια | 6
 • Σχήμα κονδύλου
  οβάλ | O
 • Μέγεθος κονδύλου
  αρκετά μεγάλο | 7,5
 • Κονδυλοποίηση
  κανονική | 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  μαλακή | C
 • Ποιότητα τσιπς
  κανονική | 6
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Στερεά ουσία
  23,2
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  κανονική | 6
 • Q_Fries quality
  εξαιρετική | 8
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Q_TGA level
  13,1
 • Βάρος εντός νερού
  430
 • Bentazon
  - | -
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Καρβονικά έλαια
  25% περισσότεροι κόνδυλοι | 8
 • Λήθαργος
  αρκετά σύντομος | 5
 • Αιθυλένιο
  5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι | 6
 • Σκασίματα μεγέθους
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  ευαίσθητη | 5
 • Metribuzin (Sencor)
  αρκετά ευαίσθητη | 6
 • Metribuzin (Sencor)
  ευαίσθητη | 5
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  αρκετά ευαίσθητη | 6

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  - | -
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  ευαίσθητη | 5
 • Ακτινομύκωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Erwinia
  - | -
 • Φουζάριο
  ευαίσθητη | 5,5
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  - | -
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  - | -
 • Περονόσπορος φύλλων
  ευαίσθητη | 5
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Ίωση – LRV
  - | -
 • Σπογγοσπορίωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ίωση- Spraing
  ευαίσθητη | 5,5
 • Καρκίνωση 1
  - | -
 • Καρκίνωση 6
  - | -
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  ευαίσθητη | 2
 • Νηματώδης Pa3
  ευαίσθητη | 2
 • Ίωση – Χ
  - | -
 • Ίωση – Υn
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6