Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Paradiso

Μεσοόψιμη, υψηλής απόδοσης, κατάλληλη για γενική χρήση.
 • Υψηλές αποδόσεις, μεγάλοι ομοιόμορφοι κόνδυλοι
 • Εξαιρετική εμφάνιση, ιδανική για φούρνο
 • Καλή αντοχή στους μηχανικούς χειρισμούς
Marketsegments
Paradiso nestje met doorsnee
Paradiso SNG CL®Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  άνω του κανονικού | 6,5
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  αρκετά καλή | 7,5
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7
 • Χρώμα άνθους
  μωβ | P
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  αρκετά γρήγορη | 7,5
 • Πρωιμότητα
  μεσοόψιμη | 5,5
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6
 • Χρώμα φύτρου
  κόκκινο | R
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  αρκετά κανονικό | 6,5
 • Κανονικότητα μεγέθους
  αρκετά κανονικό | 6,5
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  καλή | 7
 • Σχήμα κονδύλου
  οβαλ μακρύ | OL
 • Μέγεθος κονδύλου
  μεγάλο | 8
 • Κονδυλοποίηση
  κανονική | 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  ελαφρά μαλακή | B
 • Ποιότητα τσιπς
  ακατάλληλη | 4
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Στερεά ουσία
  18,2
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  - | -
 • Q_Fries quality
  ακατάλληλη | 4,5
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  - | -
 • Q_TGA level
  4,8
 • Βάρος εντός νερού
  329
 • Bentazon
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Καρβονικά έλαια
  5% λιγότεροι κόνδυλοι | 4
 • Λήθαργος
  μέτριος | 6
 • Αιθυλένιο
  5% έως 15% περισσότεροι κόνδυλοι | 6
 • Σκασίματα μεγέθους
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Metribuzin (Sencor)
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  - | -
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  ευαίσθητη | 5,5
 • Ακτινομύκωση
  ευαίσθητη | 5,5
 • Erwinia
  - | -
 • Φουζάριο
  ευαίσθητη | 5
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  ανθεκτική | 9
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  - | -
 • Περονόσπορος φύλλων
  ευαίσθητη | 5,5
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Ίωση – LRV
  - | -
 • Σπογγοσπορίωση
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5
 • Ίωση- Spraing
  πολύ ευαίσθητη | 4
 • Καρκίνωση 1
  ανθεκτική | 10
 • Καρκίνωση 6
  - | -
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  - | -
 • Νηματώδης Pa3
  - | -
 • Ίωση – Χ
  - | -
 • Ίωση – Υn
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7,5