Παραδοσιακή
Γενικής Χρήσης

Spunta

Μεσοόψιμη ποικιλία γενικής χρήσης, καλή προσαρμοστικότητα στις κλιματολογικές συνθήκες.
 • Καλές αποδόσεις, μεγάλοι μακρείς κόνδυλοι
 • Καλή αντοχή στη ζέστη και στις ιώσεις
 • Καλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία
Marketsegments
Spunta nestjes met doorsnee
Spunta SNG CL®Agrico20
Agrico Aardappelveld

Χαρακτηριστικά φυτού και κονδύλων

 • Αριθμός μούρων
  άνω του κανονικού | 6,5
 • Φύλλωμα – τελική ανάπτυξη
  καλή | 8
 • Φύλλωμα – ευρωστία φυτού
  αρκετά συμπαγής | 7,5
 • Χρώμα άνθους
  λευκό | W
 • Φύλλωμα – αρχική ανάπτυξη
  γρήγορη | 8
 • Πρωιμότητα
  μεσοόψιμη | 6
 • Χρώμα σάρκας
  υποκίτρινο | 6
 • Χρώμα φύτρου
  μπλέ βιολετί | BV
 • Ομοιομορφία κονδύλων
  αρκετά κανονικό | 6
 • Κανονικότητα μεγέθους
  κανονικό | 7
 • Χρώμα φλοιού
  κίτρινο | Y
 • Εμφάνιση φλοιού
  μέτρια | 6
 • Σχήμα κονδύλου
  μακρύ | L
 • Μέγεθος κονδύλου
  μεγάλο | 8
 • Κονδυλοποίηση
  κανονική | 6

Ανθεκτικότητες και ποιότητα

 • Τύπος μαγειρέματος (ψήσιμο)
  μαλακή | BC
 • Ποιότητα τσιπς
  κάτω του κανονικού | 5,5
 • Αποχρωματισμός μετά το μαγείρεμα
  αρκετά ευαίσθητη | 6,5
 • Στερεά ουσία
  21
 • Κατανομή στερεάς ουσίας
  - | -
 • Q_Fries quality
  κανονική | 6
 • Αποχρωματισμός πριν το μαγείρεμα
  - | -
 • Q_TGA level
  -
 • Βάρος εντός νερού
  387
 • Bentazon
  - | -
 • Εσωτερικές μαύρες κηλίδες
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Καρβονικά έλαια
  5% λιγότεροι έως 5% περισσότεροι κόνδυλοι | 5
 • Λήθαργος
  μέτριος | 6
 • Αιθυλένιο
  - | -
 • Σκασίματα μεγέθους
  ελάχιστα ευαίσθητη | 7
 • Μηχανικοί χειρισμοί
  πολύ ευαίσθητη | 4
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Metribuzin (Sencor)
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 8
 • Δευτερογενής ανάπτυξη
  αρκετά ευαίσθητη | 6

Ανθεκτικότητες

 • Ίωση – Α
  ελάχιστα έως καθόλου ευαίσθητη | 9
 • Εξωτερικά μαύρα στίγματα
  - | -
 • Ακτινομύκωση
  ευαίσθητη | 5
 • Erwinia
  ευαίσθητη | 5
 • Φουζάριο
  ευαίσθητη | 5,5
 • Χρυσονηματώδεις Ro 1/4
  - | -
 • Χρυσονηματώδεις Ro 2/3
  - | -
 • Περονόσπορος φύλλων
  ευαίσθητη | 5,5
 • Περονόσπορος κονδύλων
  ευαίσθητη | 5
 • Ίωση – LRV
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Σπογγοσπορίωση
  ευαίσθητη | 5
 • Ίωση- Spraing
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Καρκίνωση 1
  ανθεκτική | 10
 • Καρκίνωση 6
  - | -
 • Καρκίνωση 18
  - | -
 • Νηματώδης Pa2
  ευαίσθητη | 2
 • Νηματώδης Pa3
  ευαίσθητη | 2
 • Ίωση – Χ
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6,5
 • Ίωση – Υn
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6
 • Ίωση – Yntn (κονδύλου)
  ελάχιστα ευαίσθητη | 6