Alles voor de
Hoogste kwaliteit

Say potato,
say Agrico

DJI 0025

Kwaliteitscontrole bij Agrico Nordic

Alle aardappelen die door Agrico Nordic worden verhandeld en in de markt gebracht, worden jaarlijks gecontroleerd in onze nieuwe kwaliteitscentrum in Nederland. Door het uitvoeren van deze kwaliteitscontroles zijn wij in de staat om alle partijen aardappelen extern en intern te controleren op kwaliteit en vitaliteit. 

Zekerheid van kwaliteit

In het quality center worden alle belangrijke kwaliteitsaspecten van de aardappel gecontroleerd door onze collega's uit Nederland.

Uitwisseling van resultaten

De gegevens uit het kwaliteitscentrum worden teruggekoppeld naar ons in Zweden. Hierdoor hebben wij inzichtelijk wat de kwaliteit is van iedere afzonderlijke partij aardappelen

Keuring op vitaliteit

Door het uitvoeren van een stresstest zijn wij in staat om de partijen aardappelen te controleren zodra zij worden blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid en een ideale temperatuur voor bacteriën en schimmels.

Kwaliteitscontrole

Diverse factoren zijn belangrijk om hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen te kunnen leveren. Veel komt samen in het Agrico Quality Center waar we de kwaliteit van de aardappelen kunnen bepalen.

Binnen het kwaliteitscentrum kunnen jaarlijks tussen de 20.000 tot 25.000 monsters verwerkt worden. Voor Agrico Nordic worden er jaarlijks alle partijen gecontroleerd in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van schimmels en bacteriën in partijen. Ook wordt er naar de potentie van een partij gekeken aan de hand van kiemkracht en vitaliteit. 

Testen in klimaatkamers

Alle partijen die door de lijn in het kwaliteitscentrum gaan worden gecontroleerd in de klimaatkamers. Hieronder zullen de stappen toegelicht worden die een partij ondergaat.