ИНОВАТИВНО В
КАРТОФИ

Say potato,
say Agrico.

PARADISO COM FLD F©Agrico17 (1)

Agrico, лидер на пазара на посадъчен материал за картофи

Agrico е известна холандска кооперативна компания с дългогодишна история в областта на селекцията на сортове картофи, размножаването на картофени семена и отглеждането на картофи за консумация. Година след година ние инвестираме във висококачествени сортове картофи със силна устойчивост на болести и отлични пазарни качества, като се стремим да подпомагаме земеделските производители по целия свят и да осигуряваме високи добиви при различни климатични условия.

Отглеждаме много уникални сортове картофи и ги предлагаме на земеделските производители в България:

  • Сертифицирани висококачествени семена от картофи, отглеждани в Нидерландия
  • Избрани и проверени сортове картофи, способни да се развиват при екстремни климатични условия
  • Сортове с висока устойчивост на болести
  • Сортове, подходящи за всички видове почви
DSC2522

"Заедно с Agrico ежегодно търсим най-подходящите сортове картофи за България. Всяка година използваме опитни полета, така че производителите да могат да видят настоящите и новите сортове, които ще се появят.

Качеството преди всичко

При закупуването на висококачествени семена и картофи за консумация от съществено значение са различни фактори. Ето защо експертният надзор в Центъра за качество на Agrico стриктно следи за здравословното състояние на посадъчния материал.

Тук разглеждаме примери от всички партиди, които изнасяме за България. Оценяваме вътрешното и външното качество на картофите, проверяваме за наличие на болести, определяме процента на кълняемост (посадъчен материал), сортираме ги по размер и оценяваме теглото им под вода. Оценяваме също така пригодността на картофите за транспортиране и дългосрочно съхранение.

Центърът за качество на Agrico има капацитет да обработва 20 000 до 25 000 проби годишно."Непрекъснато пътуване за по-добри сортове

Agrico Research, със седалище в Нидерландия, непрекъснато се стреми да разработва нови сортове с подобрени селекционни характеристики, като период на растеж, цвят на кожицата, цвят на месото, форма на клубените и годност за готвене. Тези характеристики са от голямо значение за производителите, търговците и преработвателите. Фокусирайки се върху подобряването на производствените характеристики на нашите сортове картофи, ние напълно отговаряме на нуждите на местния пазар.

Стълбовете, върху които Agrico Research се концентрира, са:

  • Повишаване на добива на земеделските производители на картофи
  • Подобрена хранителна стойност
  • Повишаване на кулинарното и потребителското качество
  • Висока естествена устойчивост на болести по картофите