Dostarczamy
najlepszą jakość

Say potato, say Agrico

DJI 0025

Kontrola ziemniaka w Centrum Jakości Agrico

Ziemniaki Agrico cechuje energiczny wzrost i bezpieczeństwo zbiorów. Aby to osiągnąć, Agrico Polska przeprowadza kontrole jakości bulw, które mają być dostarczone do producentów. Jako członek grupy Agrico wysyłamy ziemniaki z każdej partii do nowoczesnego Centrum Jakości Agrico w Holandii w celu dodatkowej kontroli.

 

Doskonałe właściwości genetyczne

Jakość zaczyna się od najlepszego materiału reprodukcyjnego, który nadaje się do różnych warunków uprawy.

Czyste, zdrowe i witalne bulwy

Agrico dostarcza silny, zdrowy materiał rozmnożeniowy o dobrej zdolności kiełkowania.

Sadzenie, uprawa i zbiór przez profesjonalistów

Wybieramy tylko profesjonalnych hodowców. Jest to kluczowe w zapewnieniu produktu wysokiej jakości.

Właściwe warunki przechowywania

Ziemniaki Agrico są profesjonalnie przechowywane i transportowane w optymalnych warunkach

Prawidłowa dostawa, bez tary

Właściwa ilość, terminowość, dostawa w zamawianym opakowaniu.

Oceniamy jakość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ziemniaków

Aby dostarczać wysokiej jakości ziemniaki, ważne jest kilka czynników. Oprócz  kontroli jakości przeprowadzanych przez Agrico Polska, dodatkowe kontrole przeprowadza Centrum Jakości Agrico w Holandii. Jest ono wyposażone w nowoczesne linie technologiczne i komory klimatyczne.

Właśnie tam oceniamy próbki wszystkich partii, które sprzedajemy. Oceniamy jakość wewnętrzną i zewnętrzną ziemniaków. Dokładnie badamy obecność chorób i określamy zdolność kiełkowania (sadzeniaków).  Sprawdzamy również dojrzałość bulw i zawartość suchej masy. Wszystkie analizy mają na celu określić jakość ziemniaków pod względem przydatności do transportu i długiego przechowywania.

Centrum Jakości Agrico może przetworzyć od 20 000 do 25 000 próbek rocznie.

Kwaliteitscentrum 68 ©Agrico 2018

Wszystko jest w danych

W Agrico stale inwestujemy w poszerzanie naszej wiedzy. Wszystko jest w danych. W Centrum Jakości Agrico upewniamy się, że każdy ziemniak jest właściwie wykorzystany.

Najnowocześniejsza linia produkcyjna, wyposażona w kamery, szczotki, urządzenia myjące, skrobiące, laserowe i ważące, przyczynia się do dokładnej oceny jakości ziemniaków.

Każda próbka upraw testowych od naszych plantatorów Agrico ma przypisany unikalny kod QR, pod którym przechowywane są dane dotyczące plantacji z której pochodzą ziemniaki. Kod QR określa również drogę, jaką próbka pokonuje na linii maszyny.

Wygląd zewnętrzny

Waga brutto próbek z upraw testowych jest wprowadzana do systemu danych. Ziemniaki są czyszczone bez uszkadzania skórki, a następnie fotografowane. Za pomocą kamery laserowej 3D określa się wielkość oczek kwadratowych i objętość każdego ziemniaka. Dane te są rejestrowane automatycznie.

Waga netto jest określana poprzez powtórne zważenie czystej próbki badanego plonu, dzielona przez liczbę bulw i objętość wszystkich bulw. W ten sposób obliczana jest waga każdej bulwy, a system przelicza stosunek wielkości i ilość bulw nadających się do sprzedaży z danej partii.

Ziemniaki kontynuują swoją drogę na linii maszyny przez bęben myjący. Druga tabela odczytowa daje wgląd w zewnętrzne aspekty jakościowe umytej próbki sadzeniaków. Wszystkie wady zewnętrzne takie jak parch lub rizoktonioza są rejestrowane w systemie danych.

Kwaliteitscentrum 63 ©Agrico 2018
Deuren AQC 18 ©Agrico 2019

Pokoje z kontolowanymi parametrami

Dokonujemy losowego wyboru 100 bulw z każdej próby sadzeniaków z uprawy testowej, które zbiera się do skrzynki, z przypisanym unikalnym kodem QR.

Centrum Jakości Agrico jest wyposażone w pomieszczenia z kontrolowanym klimatem, w których  skrzynki z bulwami są przechowywane w temperaturze powyżej 18 stopni i wilgotności względnej co najmniej 95%. Takie warunki są idealne dla rozwoju bakterii i grzybów. Po 5 do 6 tygodniach partie są sprawdzane pod kątem kiełkowania i żywotności.

Jeśli partia 100 sadzeniaków zawiera 1 lub więcej zgniłych bulw, jest ona oceniana jako nieodpowiednia i dział logistyki Agrico nie może wysłać tej partii. Pobierane są drugie próby w celu uzyskania powtórnej opinii.

Pod skórą

Jakość sadzeniaków zależy również od wad ukrytych znajdujących się pod skórką. Obierając bulwy, maszyna usuwa pół milimetra skórki, dzięki temu uwidaczniają się  znajdujące się pod nią uszkodzenia. Na wadze podwodnej ustala się wagę sadzeniaków, na podstawie której można określić zawartość suchej masy w tej partii. Zdjęcia wad pod skórką są rejestrowane w systemie danych.

Aby lepiej ocenić wewnętrzną jakość bulw, ziemniaki są cięte maszynowo. Na ostatnim stole odczytowym linii  pracownik Agrico dokładnie sprawdza i ocenia partię sadzeniaków pod kątem ewentualnych pozostałych wad wewnętrznych, takich jak wgłębienia czy pierścienie.

Po pełnym wprowadzeniu wszystkich danych z próby dane są przesyłane do centrali Agrico do dalszej analizy.

Onderwatergewicht 6 ©Agrico 2019
DJI 0032

Ziemniaki jadalne

Na linii produkcyjnej Agrico, oprócz prób sadzeniaków, oceniane są  pozostałe bulwy pod kątem przydatności konsumpcyjnej.  Ziemniaki podążają własną drogą przez linię i są oceniane pod względem innych cech.

Kuchnia

W Centrum Jakości oprócz oceny cech jakościowych uzyskanych z linii produkcyjnej, analizowane są  patogeny, oraz ustalane są wartości smażenia dla chipsów i frytek. Menadżerowie produktu, menadżerowie eksportu i klienci odwiedzają Centrum, aby ocenić odmiany pod kątem ich pożądanych cech.

Dzięki Centrum Jakości Agrico promuje profesjonalny produkt, z którego każdy może czerpać korzyści. W końcu doskonały wzrost wymaga również zdolności do innowacji.

0317 Totaal Gekookt
Agrico Polen 11

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszej Kontroli Jakości?

Agrico wykracza poza dostarczanie wysokiej jakości sadzeniaków i ziemniaków jadalnych. Angażujemy się we współpracę z naszymi klientami i zapewniamy kompleksowe doradztwo w wielu dziedzinach. Posiadamy innowacyjne odmiany, korzystamy z niezależnej certyfikacji, mamy rozbudowane systemy zapewnienia jakości, aktywnie uczestniczymy w dzieleniu się wiedzą, dbamy o szybkie i niezawodne dostawy oraz dysponujemy siecią na całym świecie.

Jeśli mają Państwo konkretne pytania lub chcieliby Państwo wiedzieć, co Agrico może dla Państwa zrobić, prosimy o kontakt.

Artur Szadkowski

Dyrektor Handlowy