Agrico, lider na tržištu sjemenskog krumpira

Agrico je globalno operativna zadružna kompanija koja se godinama bavi uzgojem sorti krumpira, razmnožavanjem sjemena krumpira i uzgojem merkantilnog krumpira. Ulažući iz godine u godinu u visokokvalitetne sorte krumpira sa visokom otpornošću na bolesti i odličnom tržišnom sposobnošću, želimo da uzgajivačima u svim dijelovima svijeta i u svim klimatskim uvjetima ponuditi visoke prinose.

Uzgajamo mnoge jedinstvene sorte krumpira i nudimo ih bosansko hercegovačkim uzgajivačima:

  • Visokokvalitetni certifikovani sjemenski krumpir, uzgojen u Nizozemskoj
  • Odabrane i testirane sorte krumpira koje mogu da rasti i u ekstremnim klimatskim uvjetima
  • Sorte pogodne za različite tipove tla.
Agrico inspecting quality demofield
Foto Doma

''Zajedno sa Agricom godišnje tražimo najpogodnije sorte krumpira za Bosnu i Hercegovinu. Svake godine koristimo ogledna polja kako bi uzgajivači mogli vidjeti trenutne sorte i nove sorte koje dolaze.''

kvaliteta iznad svega

Za kupovinu kvalitetnog sjemenskog i merkantilnog krumpira bitni su različiti faktori. Zato stručni nadzor u Agrico centru za kvalitetu striktno prati zdravstveno stanje sjemenskog krumpira.

Ovdje ćemo pogledati primjere svih vrsta koje izvozimo u Bosnu i Hercegovinu. Procjenjujemo unutrašnji i vanjski kvalitet krumpira. Provjeravamo prisustvo bolesti i utvrđujemo postotak klijavosti (sjeme krumpira). Određujemo sortiranje po veličini i podvodnoj težini. Također utvrđujemo kvalitet krumpira za pogodnost za transport i dugotrajno skladištenje.

Agricov centar za kvalitetu ima kapacitet za obradu 20.000 do 25.000 uzoraka godišnje.Stalna potraga za boljim sortama

Agrico Research (sa sjedištem u Nizozemskoj) neprestano razvija nove sorte sa poboljšanim selekcijskim karakteristikama kao što su vrijeme rasta, boja pokožice, boja mesa, oblik gomolja i način pripreme. Ova svojstva su važna za proizvođače, trgovce i prerađivače. Fokusirajući se na unapređenje proizvodnih karakteristika naših sorti krumpira, u potpunosti odgovaramo potrebama lokalnog tržišta.

Stubovi na koje se Agrico Research fokusira su:

  • Veći povrat investicije
  • Poboljšana nutritivna vrijednost
  • Poboljšanje kulinarskog i potrošačkog kvaliteta
  • Visoka prirodna otpornost na bolesti krumpira