Agrico, lider na tržištu semenskog krompira

Agrico je globalna kooperativna kompanija koja se dugi niz godina bavi stvaranjem novih sorti krompira, proizvodnjom semenskog krompira i uzgojem konzumnog krompira. Ulažući iz godine u godinu u visokokvalitetne sorte krompira sa visokom otpornošću na bolesti i odličnim tržišnim karakteristikama, cilj nam je da uzgajivačima u svim delovima sveta i u svim klimatskim uslovima ponudimo visoke prinose.

Uzgajamo mnoge jedinstvene sorte krompira i nudimo ih proizvođačima u Srbiji i Crnoj Gori:

  • Sertifikovan visokokvalitetan semenski krompir proizveden u Holandiji.
  • Odabrane i testirane sorte krompira koje se mogu gajiti u ekstremnim klimatskim uslovima.
  • Sorte pogodne za različite tipove zemljišta.
Photo 1 Corner

Zajedno sa Agrikom, svake godine tražimo najpogodnije sorte krompira za Srbiju i Crnu Goru. Svake godine postavljamo demonstracione oglede kako bi proizvođači mogli da se dive aktuelnim i novim sortama na oglednom polju.

Kvalitet iznad svega

Za kupovinu kvalitetnog semenskog i konzumnog krompira važni su različiti faktori. Zbog toga se u Agrico centru za kvalitet uz stručni nadzor striktno prati zdravstveno stanje semenskog krompira.

U ovom centru pregledamo uzorke svih partija koje izvozimo u Srbiju i Crnu Goru. Ocenjujemo unutrašnji i spoljašnji kvalitet krtola krompira. Proveravamo prisustvo bolesti i utvrđujemo procenat klijanja (semenskog krompira). Utvrđujemo kalibriranje krtola prema krupnoći i specifičnoj težini krtola u vodi. Takođe utvrđujemo kvalitet krompira za pogodnost transportovanja i dugotrajno skladištenje.

Agrico centar za kvalitet ima kapacitet da obradi 20.000 do 25.000 uzoraka godišnje.

Stalna potraga za boljim sortama

Agrico Research (sa sedištem u Holandiji) neprestano razvija nove sorte sa poboljšanim selekcionim karakteristikama kao što su vreme stasavanja, boja pokožice, boja mesa, oblik krtola i način pripreme. Ova svojstva su važna za proizvođače, trgovce i prerađivače. Fokusirajući se na unapređenje proizvodnih karakteristika naših sorti krompira, u potpunosti odgovaramo potrebama lokalnog tržišta.

Stubovi na koje se Agrico Research fokusira su:

  • Veći povraćaj investicije
  • Poboljšana nutritivna vrednost
  • Poboljšanje kulinarskih i potrošačkog kvaliteta
  • Visoka prirodna otpornost na bolesti krompira