Oświadczenie o ochronie prywatności

DJI 0118

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez AGRICO Polska Sp.  z o.o.  oraz zasady, na jakich będzie odbywać się to od 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AGRICO Polska Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 7A, 84-300 Lębork; kontakt e-mail: rodo@agricopolska.pl;

AGRICO Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z AGRICO Polska Sp.  z o.o.
- realizacji umowy zawartej z AGRICO Polska Sp. z o.o.
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AGRICO Polska Sp. z o.o.
- dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową,
- marketingu w tym spersonalizowanego i promocji produktów i usług oferowanych przez AGRICO Polska Sp. z o.o. , w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta
- administracji wewnętrznej AGRICO Polska Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:

- przewoźników realizujących usługi transportowe,
- klientów,
- producentów sadzeniaków,
- biura rachunkowego,
- osób wykonujących regulowane zawody, takich jak prawnicy, notariusze, audytorzy,
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- podmiotom należącym do Cooperative AGRICO U.A.
- innym podmiotom świadczącym usługi w imieniu i/lub na rzecz AGRICO Polska Sp. z o.o.

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem przez AGRICO Polska Sp. z o. o. danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

DJI 0110