Agrico draait recordomzet op aantrekkende markt

Foto Agrico Aardappelveld LR

Agrico draait recordomzet op aantrekkende markt

Emmeloord, 16 december – Afgelopen week hield Agrico haar jaarlijkse centrale ledenvergadering, waarin de jaarrekening van 2021/2022 is toegelicht en vooruit is gekeken naar het nieuwe oogstjaar.

"De marktsituatie en de moeilijkheden om de aardappelen op tijd te verladen, maakten het 2021/2022 tot een uitdagend seizoen. We zijn dan ook zeer tevreden dat we tóch een flinke verbetering van het resultaat hebben kunnen realiseren", zegt algemeen directeur Jan van Hoogen

Seizoensverloop 2021/2022
Opnieuw had covid-19 in boekjaar 2021-2022 grote invloed op de afzet van de pootaardappelen. Daar kwam de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog overheen. Bij veel bestemmingen was het een grote uitdaging om tijdig en voldoende containers te vinden om de aardappelen te verladen.

Dankzij inzet én verbeterde marktomstandigheden lukte het om ten opzichte van boekjaar 2020-2021 tóch een flinke verbetering van het resultaat te realiseren. Dit geldt zowel voor de poot- als de tafelaardappelen.

Agrico haalde over het afgelopen boekjaar een recordomzet van € 343 miljoen. Hierdoor lukte het om ondanks een directe kostenstijging van 35% de uitbetaling aan telers toch met bijna 20% te verhogen. De gemiddelde prijs voor pootaardappelen lag ruim 20% hoger dan het vorige boekjaar, de prijs van consumptieaardappelen zo’n 47%. Ook voor biologische pootgoed- en consumptieaardappeltelers lagen de kiloprijzen flink hoger. Vanwege de lagere opbrengsten als gevolg van Phytophthora vielen de hectaresaldo’s echter bij de biologische teelt tegen. Over de vooruitzichten voor boekjaar 2022-2023 is Agrico redelijk positief. De vraag naar voedsel is enorm en zal alleen maar stijgen de komende jaren.

Benoeming Mark Zuidhof tot directielid
Voorzitter Adrie Vermeulen trapte de centrale ledenvergadering af met een kort interview met de nieuwe COO van Agrico, Mark Zuidhof. Samen met Jan van Hoogen zal hij tot 1 januari 2024 de directie van Agrico vormen.

COO Mark Zuidhof En Voorzitter Rvc Adrie Vermeulen
CLV Agrico BHM4327

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen
Behalve de toelichting op de jaarrekening zijn de leden tijdens de centrale ledenvergadering geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en de dochterondernemingen. Daarnaast werd de herbenoeming van de heer Gert de Raaff en de benoeming van Agrico-lid mevrouw Monique Besseling uit Wieringerwerf tot nieuw lid van de raad van commissarissen van Agrico aangekondigd. Mevrouw Besseling vervult hiermee de vacature, die is ontstaan door het aftreden van de heer Laurens de Winter. De heer De Winter is tijdens de vergadering bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. In de ledenraadsvergadering van 15 december jl. zijn mevrouw Besseling en de heer De Raaff door de ledenraad (her)benoemd.

Groei door verandering
Na afloop van het formele gedeelte gaf wetenschapsjournalist Hidde Boersma zijn visie op de landbouwsector. In zijn inspirerende verhaal vertelde Boersma over ecomodernisme: hoe minder landbouw, hoe beter. Gaat dat de natuur, klimaat en de mens redden?

Groei door verandering is het centrale thema binnen Agrico. De agrarische sector in Nederland zit midden in een proces van grote veranderingen. Dat geldt zeker ook voor Agrico als belangrijke speler in de akkerbouwsector. Door de bouw van de miniknollenopslag heeft Agrico een nieuwe stap in haar strategie gezet. De opslag heeft een capaciteit voor 10 miljoen miniknollen. De miniknollen kunnen hier niet in contact komen met andere agrarische producten waardoor het risico op ziektes zeer beperkt is. Dit is een belangrijk pluspunt voor het realiseren van de hoge kwaliteitseisen, die Agrico stelt aan de opbouw van het uitgangsmateriaal.

Meer informatie voor de pers
Francine Boschma-van Oosterhout
Marketing- en communicatie medewerker
T: +31 (0)6 51 38 40 16
E: communicatie@agrico.nl / W: www.agricopotatoes.com

Over Agrico
Agrico is een onderneming van aardappeltelers op coöperatieve grondslag die zich bezighoudt met het kweken, de teelt, collectie, verwerking en vermarkting van gemiddeld 500.000 ton aardappelen per jaar. De inzet van Agrico is een kwaliteitsproduct passend bij de specifieke eisen en omstandigheden van de klant, waar ook ter wereld. De onderneming beschikt over een inpakbedrijf voor tafelaardappelen in Purmerend, genaamd Leo de Kock & Zonen B.V., een eigen kweek- en researchbedrijf, genaamd Agrico Research B.V., in Bant en vele eigen proefvelden in binnen- en buitenland. De commerciële en administratieve activiteiten worden geleid vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord. Agrico werkt tevens via eigen dochterondernemingen en deelnemingen in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Canada, Slovenië, Turkije en Kenia en heeft vertegenwoordigers in bijna alle pootgoedimporterende landen. Lees meer over Agrico op www.agricopotatoes.com.