Gebruik FSS

Say potato, say Agrico

Picasso COM FLD©Agrico18

Farm Saved Seed | pootgoed uit eigen teelt

Volgens de zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) moet uiterlijk 15 mei van elk oogstjaar het gebruik van eigen pootgoed worden gemeld bij de kwekersrechthouder; de meldingsplicht.

U bent Agrico lid en pootgoed teler

Als teler onder teeltovereenkomst met Agrico - voor vermeerdering van een van de Agrico rassen - kan in overleg met de buitendienst (tijdens de box-controle) een aanvraag voor gedeeltelijke ontheffing van lever-plicht worden ingediend. Die aangevraagde hoeveelheid Eigen Gebruik mag uitsluitend voor eigen consumptieteelt in het opvolgende jaar worden gebruikt. Als de aanvraag wordt toegewezen, wordt daarvoor een schriftelijke overeenkomst afgesloten (ontheffing leverplicht). Agrico zal - wanneer het een beschermd ras betreft - de vastgestelde licentievergoeding in rekening brengen over de betreffende tonnen Eigen Gebruik. De tarieven voor het seizoen dat het eigen pootgoed wordt geplant zijn terug te vinden op het telerportaal. Op de licentie factuur over de tonnen Eigen Gebruik komt een bevestiging dat met betaling ervan aan de wettelijke meldingsplicht aan de rechtenhouder is voldaan. Het aanmelden van het areaal consumptie uit eigen pootgoed (op de site www.eigenzaaizaad.nl ) is daarmee niet meer nodig. Gebruik van eigen pootgoed voor een Teeltovereenkomst pootgoed met Agrico voor het opvolgende jaar valt buiten deze regeling.

U bent geen Agrico lid, of lid met alleen consumptieteelt

Als een niet Agrico lid (of een lid zonder pootgoed areaal) gebruik maakt van de mogelijkheid tot consumptieteelt uit eigen plantmateriaal (wat alleen kan met plantmateriaal, afkomstig uit eigen en door de NAK gecontroleerd areaal onder ATR regeling) zal een licentie vergoeding in rekening worden gebracht op basis van het bij de NAK bekende ATR areaal. De hectare tarieven voor de vermeerdering zoals bij de NAK bekend staan hieronder weergegeven. 

Over bij NAK bekende ATR areaal, op basis van uitplant aangekochte klasse A: € 1.495,-- per Ha
Over ATR areaal, op basis van een ondertekende E-licentie en uitplant aangekochte klasse E: € 1345,-- per Ha