Gebruik FSS

Say potato, say Agrico

Picasso COM FLD©Agrico18

Farm Saved Seed | pootgoed uit eigen teelt

Volgens de zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) moet uiterlijk 15 mei van elk oogstjaar het gebruik van eigen pootgoed worden gemeld bij de kwekersrechthouder; de meldingsplicht.

U bent Agrico lid

Indien teler een teeltovereenkomst met Agrico heeft kan in overleg met de buitendienst (tijdens de boxcontroles) worden aangevraagd of een gedeelte van de geproduceerde voorraad gereserveerd kan worden voor eigen gebruik.

Daarvoor wordt dan een overeenkomst afgesloten (ontheffing leverplicht). Agrico zal de vastgestelde licentievergoeding in rekening brengen over de afgesproken tonnen voor eigen gebruik. De tarieven zijn voor Agrico leden ook terug te vinden op het telerportaal. De melding via www.eigenzaaizaad.nl van het consumptieareaal moet nog wel worden gedaan om te voldoen aan de meldingsplicht.

Gebruik van eigen pootgoed voor een Teeltovereenkomst voor pootgoedteelt met Agrico valt buiten deze regeling. Opgave op genoemde site is dan niet aan de orde.

U bent geen Agrico lid

Als een niet Agrico Lid gebruik maakt van de mogelijkheid tot consumptieteelt uit eigen plantmateriaal - afkomstig van NAK gecontroleerde teelt (ATR regeling) - dan kan aan de meldingsplicht worden voldaan door een melding op de site www.eigenzaaizaad.nl.

De licentie vergoeding zal worden berekend over het areaal wat bij de NAK is gemeld in de ATR regeling en wordt in het opvolgende voorjaar in rekening gebracht op basis van de bedragen in dit overzicht: Ha vergoeding ATR 2023.

Zie voor de geldende tarieven deze link.