Ontwikkelen van
Eerlijke en Duurzame
aardappel waardeketens

Foto Rug Aardappelveld LR

Onze corporate social responsibility

Als agrarische organisatie voelen we ons direct verbonden met de natuur en het milieu. Maar ook voldoet de aardappel aan de groeiende behoefte aan gezond en duurzaam voedsel. Met de aardappel zet Agrico zich in voor voedselzekerheid en voedselveiligheid. Dit doen we door innovatieve aardappelrassen te kweken en wereldwijd aardappelwaardeketens te verduurzamen.

We geloven in goede groei voor iedereen. Onze organisatie is zo ingericht dat wij ons inzetten voor de belangen van de boeren middels onze coöperatieve vorm. Wij voelen ons oprecht betrokken bij de behoeften en belangen van onze klanten. Dat doen we door het leveren van hoogwaardige aardappelrassen en het geven van deskundig advies om daarmee de zekerheid van een goede oogst nog verder te verhogen. Uiteraard voldoen wij altijd aan de geldende wet- en regelgeving.

Lees onze CSR-artikelen!
©Agrico Gmpro Evolution 7404

Vijf pijlers

Ons CSR-beleid reflecteert wie we zijn, hoe we willen samenleven en samenwerken met respect voor mens, milieu en maatschappij. Dit hebben we vastgelegd in onze strategische doelen aan de hand van vijf pijlers die aansluiten op de internationale (United Nations) CSR-thema’s en de belangen van onze stakeholders.

©Klaas Eissens Agrico AR 10 10 19 Constance 14 (2)

Voedselvoorziening en nieuwe markten

De aardappel is van nature een zeer duurzaam gewas door het lage waterverbruik en de hoge opbrengst in relatie tot de gebruikte grond.
Agrico werkt met een duurzaam kweekprogramma aan het uitbreiden van de mogelijkheden van de teelt (ook in uitdagende teeltgebieden) en het verder verhogen van de kwaliteit.
De uitkomsten daarvan zijn meer teeltmogelijkheden, stijgende opbrengsten per ha voor de boeren en substantieel lagere risico’s op mislukte oogsten. Dit draagt direct bij aan het borgen van voedselzekerheid wereldwijd.  

20 07 16 Veld Fontane Teler Hendriks 0016

Milieu en CO2 reductie

We werken heel concreet aan het verkleinen van onze footprint. Met schonere vrachtwagens en meer binnenvaart werken we aan de CO2-reductie van onze transportbewegingen.
We hebben het energiegebruik van ons kassencomplex gehalveerd en we werken met een compensatieplan voor gevlogen kilometers.
Door ons duurzame kweekprogramma ontwikkelen we aardappelrassen met natuurlijke resistenties die daardoor minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen.

Open Dag Zimbabwe

Eerlijke & verantwoorde productie

Goede groei is eerlijke groei. Daarom stimuleren we een eerlijke prijs voor iedereen. We verhogen de inkomens van de boeren door hogere opbrengsten per oogst, het aanzienlijk verlagen van de risico’s op misoogsten en het ontwikkelen van duurzame aardappelwaardeketens.
Daarmee wordt waarde gecreëerd waar iedereen in de aardappelketen van profiteert.  

©Klaas Eissens Agrico RS 27 06 19 Demovelden 4

Betrokken en gezonde medewerkers

Vanuit een gedeelde passie voor de aardappel werken onze medewerkers aan de ontwikkeling van betere rassen, nieuwe markten en het groeien als organisatie.
We stimuleren een duurzame samenwerking binnen de hele aardappelwaardeketen.
We zetten ons in voor de duurzame inzetbaarheid en gezondheid van ons personeel.
Groei begint namelijk bij mensen.

Research (1)

Gezondheid en innovatie

We zetten in op het verbeteren van de voedselveiligheid. Dat doen we onder andere door onafhankelijke certificering, teeltprotocollen en stresstesten.
Met onze kweekdoelen ontwikkelen we duurzame innovatieve rassen die de voedingswaarde van de aardappel nog verder verbeteren.
Onze kennis over en van de aardappelteelt leggen we vast en delen we binnen de aardappelwaardeketen waar mogelijk.

Ons CSR-beleid is gekoppeld aan acht Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hebben als doel de wereld te veranderen, te verbeteren en te verduurzamen. Bij Agrico noemen we dat Goede Groei. Goede groei is eerlijke groei voor iedereen. De vijf pijlers van ons CSR-beleid zijn verankerd in onze strategie en gekoppeld aan acht Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Overzicht Iconen CSR Web

NEN accrediteert Agrico 10e jaar op rij voor duurzaamheid

De Nederlandse Normeringsinstituut NEN heeft Agrico voor het 10e jaar op rij geaccrediteerd voor duurzaamheid volgens de ISO-26000 norm. Agrico publiceert elk jaar naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag, een zogenaamd ‘Referentieverslag’, volgens de ISO-26000 norm. Hierbij wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd op het gehanteerde duurzaamheidsbeleid binnen Agrico BV, de voortgang en de resultaten. Het rapport ondersteunt de geïmplementeerde werkwijze op het gebied van duurzaamheid en daarmee ook de algehele bedrijfsvoering.

Referentiematrix ISO 26000 Agrico 2022 Zelfverklaring ISO 26000 2022

Publicaties CSR

Agrico is partner van Aguapan; een initiatief om de diversiteit van de aardappel in de Andes te behouden. In dit artikel leest u het verhaal van twee vrouwelijke telers uit de regio Cerro de Pasco die deel uitmaken van AGUAPAN.

Van 6 naar 36 ton opbrengst per hectare. En een inkomen dat ineens van zo’n € 1.000 per hectare in de min naar ruim € 4.000 per hectare in de plus schiet. Duizenden kleine boeren in Kenia varen wel bij een bijzondere investeringsstrategie van Agrico.

René Vernooij

Meer weten over CSR?

Agrico zet zich in voor voedselzekerheid en voedselveiligheid. Dit doen we door innovatieve aardappelrassen te kweken en wereldwijd aardappelwaardeketens te verduurzamen. Agrico werkt met een duurzaam kweekprogramma aan het uitbreiden van de mogelijkheden van de teelt (ook in uitdagende teeltgebieden) en het verder verhogen van de kwaliteit. We werken heel concreet aan het verkleinen van onze footprint. Met schonere vrachtwagens en meer binnenvaart werken we aan de CO2-reductie van onze transportbewegingen. Goede groei is eerlijke groei. Daarom stimuleren we een eerlijke prijs voor iedereen. We stimuleren een duurzame samenwerking binnen de hele aardappelwaardeketen en we zetten in op het verbeteren van de voedselveiligheid door onafhankelijke certificering en uitgebreide kwaliteitsborging.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico voor jou kan betekenen op het gebied van corporate social responsibility? Neem dan vrijblijvend contact op.

René Vernooij

Coördinator CSR