Ontwikkelen van
Eerlijke en Duurzame
aardappel waardeketens

Foto Rug Aardappelveld LR

Onze corporate social responsibility

Als agrarische organisatie voelen we ons direct verbonden met de natuur en het milieu. Maar ook voldoet de aardappel aan de groeiende behoefte aan gezond en duurzaam voedsel. Met de aardappel zet Agrico zich in voor voedselzekerheid en voedselveiligheid. Dit doen we door innovatieve aardappelrassen te kweken en wereldwijd aardappelwaardeketens te verduurzamen.

We geloven in goede groei voor iedereen. Onze organisatie is zo ingericht dat wij ons inzetten voor de belangen van de boeren middels onze coöperatieve vorm. Wij voelen ons oprecht betrokken bij de behoeften en belangen van onze klanten. Dat doen we door het leveren van hoogwaardige aardappelrassen en het geven van deskundig advies om daarmee de zekerheid van een goede oogst nog verder te verhogen. Uiteraard voldoen wij altijd aan de geldende wet- en regelgeving.

Lees onze CSR-artikelen!
©Agrico Gmpro Evolution 7404

Vijf thema's

Ons CSR-beleid reflecteert wie we zijn, hoe we willen samenleven en samenwerken met respect voor mens,
milieu en maatschappij. Dit hebben we vastgelegd in onze strategische doelen aan de hand van vijf CSR thema’s, die aansluiten op de belangen van onze stakeholders. De vijf thema’s zijn gekoppeld aan tien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s hebben als doel de wereld te veranderen, te verbeteren en te verduurzamen.

Goede groei is eerlijke en verantwoorde groei. Daarom stimuleren we een eerlijke vergoeding voor iedereen. 

De aardappel is van nature een zeer duurzaam gewas door het lage waterverbruik en de hoge opbrengst in relatie tot de gebruikte grond.

We werken heel concreet aan het verkleinen van onze CO₂-afdruk door de input te verlagen. 

Vanuit een gedeelde passie voor de aardappel werken onze medewerkers aan de ontwikkeling van betere rassen, nieuwe markten en het groeien als organisatie. 

We zetten in op het verbeteren van de voedselveiligheid & kwaliteit. 

Ons CSR-beleid is gekoppeld aan acht Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties hebben als doel de wereld te veranderen, te verbeteren en te verduurzamen. Bij Agrico noemen we dat Goede Groei. Goede groei is eerlijke groei voor iedereen. De vijf thema's van ons CSR-beleid zijn verankerd in onze strategie en gekoppeld aan acht Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Overzicht Iconen CSR Web

NEN accrediteert Agrico 11e jaar op rij voor duurzaamheid

De Nederlandse Normeringsinstituut NEN heeft Agrico voor het 11e jaar op rij geaccrediteerd voor duurzaamheid volgens de ISO-26000 norm. Agrico publiceert elk jaar naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag, een zogenaamd ‘Referentieverslag’, volgens de ISO-26000 norm. Hierbij wordt gerapporteerd en verantwoording afgelegd op het gehanteerde duurzaamheidsbeleid binnen Agrico BV, de voortgang en de resultaten. Het rapport ondersteunt de geïmplementeerde werkwijze op het gebied van duurzaamheid en daarmee ook de algehele bedrijfsvoering.

Referentiematrix ISO 26000 Agrico 2023 Zelfverklaring ISO26000 Agrico 2023

Publicaties CSR

Afgelopen rassenshow heeft Agrico samen met dochteronderneming Agrico PSA een volgende stap gezet voor verdere groei in Oost-Afrika. Door de ondertekening van de distributieovereenkomst met Fraxen Consult Ltd gaat ons pootgoed nog dit jaar naar kleinschalige boeren in Tanzania. Voor Agrico is het belangrijk om in Tanzania actief te zijn, omdat het een enorme markt is die we kunnen voorzien van ons hoogwaardige pootgoed.

Agrico is partner van Aguapan; een initiatief om de diversiteit van de aardappel in de Andes te behouden. In dit artikel leest u het verhaal van twee vrouwelijke telers uit de regio Cerro de Pasco die deel uitmaken van AGUAPAN.

Van 6 naar 36 ton opbrengst per hectare. En een inkomen dat ineens van zo’n € 1.000 per hectare in de min naar ruim € 4.000 per hectare in de plus schiet. Duizenden kleine boeren in Kenia varen wel bij een bijzondere investeringsstrategie van Agrico.

Een gevaarlijke uitspraak natuurlijk, en ik wil mijzelf direct corrigeren. Niet alleen hardlopers zijn gezonder, maar sporters in het algemeen. Sportief bewegen maakt fitter, sterker, alerter, geconcentreerder en vrolijker, om maar een paar voordelen te noemen. 

Zonder duinen geen bescherming tegen de zee. Zonder bomen geen verkoeling in de steden. En zonder voedselgewassen nauwelijks te eten. Kortom: de natuur levert ons onmisbare materialen en diensten.

René Vernooij

Meer weten over CSR?

Agrico zet zich in voor voedselzekerheid en voedselveiligheid. Dit doen we door innovatieve aardappelrassen te kweken en wereldwijd aardappelwaardeketens te verduurzamen. Agrico werkt met een duurzaam kweekprogramma aan het uitbreiden van de mogelijkheden van de teelt (ook in uitdagende teeltgebieden) en het verder verhogen van de kwaliteit. We werken heel concreet aan het verkleinen van onze footprint. Met schonere vrachtwagens en meer binnenvaart werken we aan de CO2-reductie van onze transportbewegingen. Goede groei is eerlijke groei. Daarom stimuleren we een eerlijke prijs voor iedereen. We stimuleren een duurzame samenwerking binnen de hele aardappelwaardeketen en we zetten in op het verbeteren van de voedselveiligheid door onafhankelijke certificering en uitgebreide kwaliteitsborging.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico voor jou kan betekenen op het gebied van corporate social responsibility? Neem dan vrijblijvend contact op.

René Vernooij

Manager CSR