Voedsel als strategisch goed

Header Website Potato Magazine (3)

Voedsel als strategisch goed

Rob de Wijk benadrukte in zijn lezing de enorme strategische waarde van de agrovoedingssector. De balans verschuift van het Westen naar het Oosten. Ook nemen de spanningen tussen handelsblokken VS, China en onafhankelijke staten snel toe. De oorlogen uit het verleden en de huidige oorlogen hebben een grote invloed op de voedselzekerheid. Wie zijn de belangrijkste landen in de voedselvoorziening? Naast Amerika en Europa is China als opkomende economie ook absoluut een belangrijke speler. Door de oorlog in Oekraïne heeft India nu ook zeker qua graan een invloedrijke positie verkregen.

Een belangrijke rol in de strategische waarde van de agrovoedingssector wordt ingenomen door overheden. Denk hierbij aan handelsrestricties tussen de VS en China. Of de kansen die een nieuwe leider in een land kan bieden. Maar ook high-tech innovaties bepalen de strategische waarde van onze agrovoedingssector.

20231108 Agrico Symposium 20
20231108 Agrico Symposium 50 (1)

De wijk vat zijn lezing samen in ‘Wat hebben we tot nu toe geleerd?’:

  • De voedselvoorziening is een mondiaal systeem met complexe afhankelijkheden (grondstoffen, energie, technologie, enz.);
  • Ontwrichtingen leiden tot hoge prijzen;
  • Concepten als lokale productie en consumptie zijn romantisch, maar helpen niet;
  • Risico’s verspreiden zich door internationalisering;
  • Green deal kan concurrentiepositie ondermijnen.

Afrondend is zijn advies aan alle luisteraars van het symposium: ‘De Agri-food positie die wij hebben in Nederland wordt onderschat. Gebruik de Nederlandse Agri-food positie om de Europese politiek te beïnvloeden.’

Rob de Wijk is oprichter van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. HCSS doet onderzoek naar geopolitieke, defensie- en veiligheidsvraagstukken en is strategie-adviseur voor overheden, internationale instellingen en bedrijven. Hij ziet de enorme strategische waarde van de agrovoedingssector en vindt dat we deze moeten benaderen vanuit andere invalshoeken dan de traditionele.

Hier lees je het hele artikel van Rob de Wijk.

20231108 Agrico Symposium 25