DE KRACHT
VAN
SAMENWERKEN

Agrico_headquarter_front_2

Over Agrico

Deze video bevat audio. Gebruik het icoon (soundbars) in de navigatiebalk om het geluid te beheren.

Een krachtige coöperatie

Agrico is een krachtige coöperatie die de aardappelbranche innoveert, aardappelwaardeketens creëert, versterkt en verduurzaamt. We leveren wereldwijd sterke aardappelrassen die aansluiten bij de behoefte van lokale markten en lokale omstandigheden. We ontwikkelen, produceren en vermarkten hoogwaardige poot- en consumptie-aardappelen zowel gangbaar als biologisch geteeld.

Als coöperatie heeft Agrico samenwerken hoog in het vaandel staan. Wij geloven dat samenwerken de beste garantie is voor goede groei en het realiseren van de beste kwaliteit. Met deze gezamenlijke inzet, passie en kennis van onze kwekers, telers, medewerkers en afnemers maken wij het verschil in het ontwikkelen van innovatieve aardappelrassen en het wereldwijd optimaliseren van aardappelwaardeketens.

Lees ons digitale jaarverslag! (2023)

Lees hier ook ons jaarverslag van 2021-2022 en 2020-2021

De kiem

De wortels van Agrico liggen in de coöperatie. In 1973 bundelden de voorlopers van Agrico (PZVB, DTV en Zuiderzeepolders) hun krachten in één nieuwe ambitieuze organisatie: Agrico. Deze coöperatie legde de kiem voor de toonaangevende speler die Agrico vandaag de dag is.

Inmiddels hebben meer dan 1200 telers hun ambitie en kennis gebundeld in de coöperatie Agrico. In bijna 50 jaar heeft deze samenwerking geleid tot tal van innovatieve aardappelrassen en is Agrico wereldwijd uitgegroeid tot marktleider in gecertificeerde hoogwaardige pootaardappelen.

We zijn begonnen in Nederland, maar onze aardappelen gaan inmiddels letterlijk de hele wereld over. Met onze beschermde rassen zijn we actief in de grotere productiegebieden van ruim 80 landen waar gecertificeerde pootaardappelen ingezet kunnen worden en kwekersrecht wordt erkend.

12 02 15 Kiem Aardappels 0018
©Klaas Eissens Agrico RS 03 07 19 Boeren Demovelden 27

Missie

Het is onze missie om bij te dragen aan voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen, met de ketenexpertise en samenwerking die daarvoor nodig is. Wij ontwikkelen innovatieve rassen voor elke plek op aarde waar professionele, succesvolle en duurzame aardappelteelt mogelijk is.

Wereldwijd creëren en verduurzamen we aardappelwaardeketens. Door professionalisering van de aardappelwaardeketen zorgen we voor een kwalitatief betere aardappelteelt. Dit doen we met maximale aandacht voor innovatie, mens en milieu.

 

Mark Zuidhof

Het is onze ambitie om samen te werken aan goede groei. Om nu, maar ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende wereldwijde behoefte aan aardappelen.

Agrico beschikt over een uitgebreid netwerk van dochterondernemingen en partners waardoor wij verbonden zijn met lokale markten en wereldwijd waarde kunnen leveren op maat en in de juiste taal.

Agrico is architect en partner in de ontwikkeling en optimalisering van duurzame aardappelwaardeketens. Ons doel is goede groei voor iedereen in de keten door het verhogen van de efficiency, kwaliteit en voedselzekerheid.

Wereldwijd eten meer dan een miljard mensen aardappelen. De teelt is zeer duurzaam omdat de aardappel sneller meer voedsel produceert op minder land met minder water.

Meer over Agrico: de feiten en de cijfers, de coöperatieve structuur, de betrokkenheid van onze leden, onze vestigingen in binnen- en buitenland en ons jaarverslag.

Meewerken aan het verder uitbouwen van onze wereldwijde sterke positie? Agrico zoekt regelmatig nieuw talent. Wij garanderen je dat je onze passie voor aardappels en voor Agrico snel deelt!

Ons CSR-beleid hebben we verankerd in onze strategische doelen aan de hand van vijf thema's, die aansluiten op de SDG-thema's van de VN en de belangen van onze stakeholders.

Het hoofddoel van Agrico is om zoveel mogelijk (poot)aardappelen van aangesloten telers tegen een zo goed mogelijke prijs te vermarkten. Echter vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen we periodiek ook kleine hoeveelheden geld en aardappelen beschikbaar voor goede initiatieven.

Op 1 maart 2016 is het wetsvoorstel voor het Huis voor klokkenluiders (de wet) aanvaard door de Eerste Kamer. Op grond daarvan wordt het voor alle werkgevers die in de regel minstens vijftig werknemers in dienst hebben verplicht om een klokkenluidersregeling te implementeren. Ook voor Agrico geldt deze verplichting.

Corina Koster

Meer weten over Agrico?

Agrico is een krachtige coöperatie die de aardappelbranche innoveert, aardappelwaardeketens creëert, versterkt en verduurzaamt. We leveren wereldwijd sterke aardappelrassen die aansluiten bij de behoefte van lokale markten en lokale omstandigheden. We ontwikkelen, produceren en vermarkten hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen zowel gangbaar als biologisch geteeld.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Corina Koster

Management Assistente