Sponsoring

Agrico

22 07 16 Bloeiend Veld Van T Zet 0026

Jaarlijks ontvangt Agrico diverse sponsorverzoeken en verzoeken om pootaardappelen te doneren voor een goed doel in binnen- en buitenland. Deze aanvragen ontvangen we van zowel externe instanties als van eigen telers.

Het hoofddoel van Agrico is om zoveel mogelijk (poot)aardappelen van aangesloten telers tegen een zo goed mogelijke prijs te vermarkten. Echter vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid stellen we periodiek ook kleine hoeveelheden geld en aardappelen beschikbaar voor goede initiatieven. Om lijn aan te brengen in deze sponsoring is besloten om jaarlijks een maximum bedrag en aantal kilo aardappelen beschikbaar te stellen aan goede initiatieven.

Voorwaarden voor sponsoring

We zijn trots op het feit dat vele bedrijven en personen Agrico weten te vinden als het gaat om sponsoring. Om richting te geven aan welke aanvragen wij in behandeling nemen, hebben wij een sponsorbeleid met duidelijke criteria opgesteld. Als Coöperatie kennen wij een terughoudend sponsorbeleid. Als wij een sponsoraanvraag in overweging nemen, dient het in ieder geval aan een van onderstaande speerpunten te voldoen.

  • Het dient een agrarisch (bij voorkeur aardappel) gerelateerde activiteit te zijn.
  • Een lokaal en internationaal karakter. Aangezien Agrico gevestigd is in de Noordoostpolder, vinden we het belangrijk ook lokaal onze bijdrage te leveren. Onze internationale betrokkenheid zetten wij kracht bij door samenwerking te zoeken met internationale aardappelprojecten.
  • Arbeidsmarktcommunicatie en onderwijs. Sponsorinitiatieven binnen het agrarisch onderwijs.
  • De sponsoractiviteit versterkt onze kernwaarden professioneel, verbonden en persoonlijk.
  • De organisatie van de sponsoractiviteit beschikt over een kwalitatief goed en reëel sponsorplan.
  • Bij grotere sponsorbijdragen wordt, indien mogelijk, branche-exclusiviteit geboden.
Jury En Deelnemers Kleiner

Het is voor onze organisatie niet mogelijk om alle initiatieven te sponsoren. Daarom ondersteunen wij de volgende initiatieven niet:

  • Politieke (gerelateerde) of religieuze organisaties.
  • Wanneer een sponsoractiviteit tot belasting van het milieu of tot onveilige situaties leidt die we voor onze eigen activiteiten onacceptabel zouden vinden, wijzen we een verzoek af.
  • Individuele personen.
  • In principe geen meerjarencontracten (uitzonderingen in overleg).

Alle verzoeken worden in behandeling genomen door de afdeling marketing & communicatie via communicatie@agrico.nl. Het biedt echter geen zekerheid tot inwilliging van het verzoek, ook al voldoet het aan alle bovenstaande voorwaarden. 

In alle gevallen beslist Agrico autonoom over het wel/niet honoreren van het sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie.