Agrico Research
Kweken voor
de toekomst

0124 Totaal In Kas

Onderzoek en ontwikkeling voor duurzame aardappelteelt

Wereldwijd neemt de vraag naar professionele, succesvolle en duurzame geteelde aardappelen toe. De veranderende klimatologische omstandigheden, de groeiende wereldbevolking en de veranderende vraag van de consument maken continu onderzoek en kweekwerk belangrijk voor vandaag en de toekomst. 

Het grootste deel van deze toename moet gerealiseerd worden door verbetering van aardappelwaardeketens, technologie en innovatief kweekwerk.

Research and development Agrico Potato
Agrico research introducing new potato varieties

Innovatieve aardappelrassen

Agrico Research werkt intensief aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve aardappelrassen en is het kennisinstituut op dit gebied. Speerpunten waar ons veredelings- en onderzoeksbedrijf zich op richt zijn:

  • Hogere opbrengsten
  • Verbeterde nutriënten
  • Verbeterde en vernieuwde smaakprofielen
  • Hoge natuurlijke resistenties tegen aardappelziekten
  • Geschiktheid voor specifieke klimaten en grondsoorten

Agrico werkt aan veredelingsdoelen om rassen te ontwikkelen die nu en in de toekomst voldoen aan de specifieke wensen van telers, de verwerkende industrie en de vraag vanuit de consument, waar ook ter wereld.

De veredelingsdoelen van Agrico

©Klaas Eissens Agrico AR 10 10 19 Constance 3
Teelteigenschappen

Agrico Research ontwikkelt continu nieuwe rassen met verbeterde teelteigenschappen zoals rijptijd, schilkleur, vleeskleur, knolvorm en kooktype. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor zowel de teler, retailer als de verwerkende industrie. Door de focus te leggen op de verbetering van de teelteigenschappen van onze aardappelrassen sluiten we nauw aan bij de behoefte van de lokale markten.

Resistances against late blight
Resistentie en tolerantie

Ziekten en plagen hebben een grote invloed op de stabiliteit van de opbrengst van de aardappel. Het kweken van resistente aardappelrassen, (bijvoorbeeld tegen Phytophthora) is een belangrijk doel van de aardappelveredeling bij Agrico Research. Onze Next Generation rassen (rassen met een natuurlijke resistentie tegen Phytophthora) zijn hier onder andere het resultaat van.

Front | Building | Agrico Quality Center
Verbeteren kwaliteit

De resultaten van de oogst en de verwerking bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de aardappel. Kwaliteit is echter een complexe eigenschap die op vele manieren wordt beïnvloed. Verschillende onderdelen in het DNA van de aardappel hebben invloed op de vorm, gezondheid, smaak, bewaringsmogelijkheden en de verwerkingseigenschappen. Het zijn juist deze elementen die bij Agrico Research zwaar meewegen in de ontwikkeling van hoogwaardige aardappelrassen.

Optimizing potato varieties
Optimaliseren rendement

Een van de belangrijkste doelen van het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen bij Agrico Research is het verhogen van de opbrengst en het behalen van het optimale rendement voor de afnemers. Een proces dat geleid wordt door zorgvuldige rasveredeling gericht op het vergroten van de oogst en het verminderen van het opbrengstverlies.

Non-GMO

Agrico heeft een bewuste keuze gemaakt voor veredelingstechnieken die overal in de wereld zijn toegelaten en geen onderdeel zijn van het maatschappelijk debat. Al onze aardappelrassen zijn dan ook ontwikkeld door middel van klassieke veredelingsmethoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt van genetische modificatietechnieken.

Agrico Research maakt wel gebruik van merkergestuurde veredeling. Dit houdt in dat DNA-kenmerken van individuele zaailingen uit het kweekprogramma als informatie voor selectie worden beschouwd, zodra een relatie tussen het DNA-kenmerk en een raseigenschap is vastgesteld. Merkers worden gebruikt om het DNA van de aardappelplant in kaart te brengen. Een merker staat voor een bepaalde eigenschap. Zodra je de link kan leggen tussen de merker en de bijbehorende eigenschap beschik je over essentiële informatie die je kan gebruiken voor het maken van keuzes in het selectieproces.

Hierdoor kan Agrico Research bij het kruisen van ouderplanten rekening houden met de merkers die staan voor bepaalde eigenschappen, zoals een resistentie tegen Phytophthora. Na het kruisen bekijkt Agrico Research de merkers van de nakomelingen om te kijken of deze de gewenste eigenschappen bevatten. Op deze manier kan Agrico Research via het DNA zoeken naar de plant met de juiste “vingerafdruk” en die dus beschikt over de gewenste merkers/eigenschappen.

Breeding process at Agrico research
DJI 0026

Agrico Research

Agrico Research is gevestigd in Bant (Noordoostpolder) en beschikt over een eigen kassencomplex van 4.000 vierkante meter dat wordt gebruikt voor ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen en intensief onderzoek.

Het kweekproces van Agrico Research gebruikt daarbij de nieuwste inzichten in genetica en veredelingstechnieken en werkt nauw samen met aangesloten kwekers. Het kweekbedrijf biedt de aangesloten kwekers genetisch uitgangsmateriaal en advies en organiseert daarnaast een centrale beproeving. In een latere fase zorgt Agrico Research voor de vermeerdering van de zaailingen die onder selectie zijn.

Het kweekbedrijf bevat verschillende laboratoria voor de bepaling van teelteigenschappen zoals de bakkwaliteit van frites- en chipsrassen en de kookkwaliteit van tafelaardappelen.

Ook wordt er intensief onderzoek gedaan naar ziekteresistenties en wordt er met behulp van DNA-merkertechnologie gekeken naar de gewenste raseigenschappen. Op de 30 hectare aan proefvelden in binnen- en buitenland worden jaarlijks vele nieuwe rassen beproefd.

Ontdek meer

De landbouwsector zet in op het verminderen van de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de leefomgeving, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de aardappelteelt. De aardappelteelt wordt steeds complexer met de toenemende virusdruk en de restricties in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals het verbod op het loofdodingsmiddel Reglone en de kiemremmer Chloor IPC. Virus resistentie kweken in nieuwe aardappelrassen wordt daarom van steeds groter belang.

De agrarische sector is continu in beweging. Ook in de aardappelsector is het tempo van verandering en innovatie hoog. De strengere wetgeving op het gebied van gewasbescherming speelt hierin een belangrijke rol. Het toepassen van het veelgebruikte gewasbeschermingsmiddel Chloor IPC voor de lange bewaring van aardappelen is vanaf oogst 2020 niet meer toegestaan. Dit is van invloed op bijvoorbeeld de markt voor frietaardappelen.

In de aardappelwereld wordt veel gesproken over de ontwikkeling van aardappelen uit zaad. Ofwel het kweken van hybride aardappelrassen. Er wordt hier ook wel gesproken over TPS (true potato seed). Deze term geeft aan dat het gaat over botanisch zaad en niet over pootaardappelen. Er zijn twee verschillende varianten van TPSrassen. Namelijk HIP-hybriden en SIP-hybriden.

Agrico investeert jaarlijks veel in onderzoek en ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan de transparantie naar onze leden toe, maar daarnaast denken wij ook continu aan de belangen van onze telers en hierbij is geheimhouding soms noodzakelijk. Dit resulteert in een continue tweestrijd.

Phytophthora, ook wel dé aardappelziekte genoemd is een veel besproken onderwerp in de aardappelwereld. Onder de naam “Next Generation” heeft Agrico diverse Phytophthora-resistente rassen op de markt gebracht in de verschillende marktsegmenten.

In 2019 zorgde het tafelaardappelras Arizona voor een mijlpaal. Arizona werd het eerste ras van Agrico Research dat in Nederland op meer dan 1.000 hectare geteeld wordt voor de vermeerdering van pootgoed. Een bijzondere prestatie voor dit ras waarvan de oorsprong ligt in het jaar 1997.

Peter Oldenkamp

Meer weten over Agrico Research?

Agrico Research werkt intensief aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve aardappelrassen en is het kennisinstituut op dit gebied. Wij werken aan verschillende veredelingsdoelen om rassen te ontwikkelen die nu en in de toekomst voldoen aan de specifieke wensen van telers, de verwerkende industrie en de vraag vanuit de consument, waar ook ter wereld.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico Research voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Peter Oldenkamp

Directeur Agrico Research