Publicaties
Agrico Research

Next Generation resistance to late blight

Resistentie tegen Phytophthora

Phytophthora, ook wel dé aardappelziekte genoemd is een veel besproken onderwerp in de aardappelwereld. Onder de naam “Next Generation” heeft Agrico diverse Phytophthora-resistente rassen op de markt gebracht in de verschillende marktsegmenten.

Next Generation
Het kweken van Phytophthora-resistente rassen is een grote vooruitgang voor met name de biologische aardappelteelt, maar de Next Generation rassen hebben ook de eigenschappen om in de gangbare teelt uit te groeien tot een succes.

Resistentie
De genetische basis van Phytophthora-resistente rassen is nog erg smal en is vaak gebaseerd op één hoofdgen, waarbij voor de Next Generation rassen een groep van ongeveer vijf verschillende resistentiegenen is ingekruist. Een resistent ras laat alle cellen die door de schimmel kunnen worden aangeprikt razendsnel afsterven waardoor de schimmel zich niet kan ontwikkelen. Het gewas heeft laat in de afrijpingsfase de neiging om het resistentie gen uit te zetten. De verwachting is dan ook dat de resistentie niet altijd stand zal houden en dat met name in de tweede helft van het teeltseizoen de schimmel toch nog een kans heeft. In de biologische teelt betekent dit dat wanneer de resistentie niet meer (voldoende) werkt, het afbranden van het loof de enige optie is die overblijft. In de gangbare teelt wordt onderzoek gedaan hoe de resistentie tegen Phytophthora optimaal benut kan worden. Het voordeel kan hier met name worden gehaald uit het terugdringen van het aantal bespuitingen. Agrico Research doet onderzoek naar een alternatief spuitschema tegen Phytophthora op Next Generation rassen om op deze manier het maximale voordeel te kunnen halen uit de resistentie.

Nieuw terrein
Het ontwikkelen van nieuwe Next Generation rassen is een continu proces. Hierbij worden meerdere resistentiegenen gecombineerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat rassen vaker en in meerdere teeltgebieden tot aan het einde van het teeltseizoen vrij zijn van Phytophthora.

Om gebruik te maken van de resistentie is het niet van belang welke stam van Phytophthora het gewas aantast, maar het is wel van belang of het virulentie bezit voor het resistentie-gen in het geteelde Next Generation ras. Om de rassen optimaal te kunnen benutten is het daarom belangrijk om te begrijpen welke virulentie in welke teeltgebied voorkomt en hoe dit tussen en binnen de teeltgebieden en over de seizoenen heen beweegt. Hier is echter nog weinig over bekend en dit is een onderwerp waar wetenschappers zich voor zouden moeten interesseren.