Publicaties
Agrico Research

IMG 7203 (1)

De landbouwsector zet in op het verminderen van de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en de leefomgeving, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de aardappelteelt. De aardappelteelt wordt steeds complexer met de toenemende virusdruk en de restricties in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals het verbod op het loofdodingsmiddel Reglone en de kiemremmer Chloor IPC. Virus resistentie kweken in nieuwe aardappelrassen wordt daarom van steeds groter belang.

De agrarische sector is continu in beweging. Ook in de aardappelsector is het tempo van verandering en innovatie hoog. De strengere wetgeving op het gebied van gewasbescherming speelt hierin een belangrijke rol. Het toepassen van het veelgebruikte gewasbeschermingsmiddel Chloor IPC voor de lange bewaring van aardappelen is vanaf oogst 2020 niet meer toegestaan. Dit is van invloed op bijvoorbeeld de markt voor frietaardappelen.

In de aardappelwereld wordt veel gesproken over de ontwikkeling van aardappelen uit zaad. Ofwel het kweken van hybride aardappelrassen. Er wordt hier ook wel gesproken over TPS (true potato seed). Deze term geeft aan dat het gaat over botanisch zaad en niet over pootaardappelen.

Agrico investeert jaarlijks veel in onderzoek en ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan de transparantie naar onze leden toe, maar daarnaast denken wij ook continu aan de belangen van onze telers en hierbij is geheimhouding soms noodzakelijk. Dit resulteert in een continue tweestrijd.

Phytophthora, ook wel dé aardappelziekte genoemd is een veel besproken onderwerp in de aardappelwereld. Onder de naam “Next Generation” heeft Agrico diverse Phytophthora-resistente rassen op de markt gebracht in de verschillende marktsegmenten.

In 2019 zorgde het tafelaardappelras Arizona voor een mijlpaal. Arizona werd het eerste ras van Agrico Research dat in Nederland op meer dan 1.000 hectare geteeld wordt voor de vermeerdering van pootgoed. Een bijzondere prestatie voor dit ras waarvan de oorsprong ligt in het jaar 1997.