Publicaties
Agrico Research

20190625 103615

Geheimhouding in kweekwerk

Agrico investeert jaarlijks veel in onderzoek en ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan de transparantie naar onze leden toe, maar daarnaast denken wij ook continu aan de belangen van onze telers en hierbij is geheimhouding soms noodzakelijk. Dit resulteert in een continue tweestrijd.

Delen van kennis
Het kweken van nieuwe rassen is een langdurig proces waarbij tussentijds veel nieuwe kennis en kweekmateriaal wordt verzameld. De bescherming van deze kennis is zeer belangrijk. Informatie die is verkregen uit jarenlang onderzoek is soms gemakkelijk weggegeven. In de wereld van onderzoek en ontwikkeling speelt geheimhouding daarom continu een belangrijke rol. Geheimhouding komt altijd terug in iedere overeenkomst met medewerkers, aangesloten kwekers en samenwerkingspartners.

Indien het gaat over samenwerkingen met publieke instellingen zal deze samenwerking altijd van tijdelijke aard zijn, omdat deze instellingen de informatie op een bepaald moment openbaar zullen moeten maken. Hier kunnen concurrenten vervolgens van profiteren. Er is dan weliswaar sprake van een achterstand voor zulke concurrenten, maar doordat aardappelveredeling een langdurig proces is, zal dit niet snel als een probleem worden ervaren. Om de belangen van onze leden te kunnen behartigen is Agrico zeer terughoudend met het informeren van haar leden over de ontwikkelingen in de zoektocht naar nieuwe rassen. Het management, de directie en de raad van commissarissen van Agrico zijn wel continu op de hoogte van datgene wat er speelt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en hebben namens de leden een controlerende rol.

Onderzoek op meerdere gebieden
Bij Agrico Research wordt achter de schermen continu gewerkt aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe rassen. Veel onderzoek is uiteindelijk gericht op het ontdekken van nieuwe eigenschappen in genetisch materiaal van de aardappelen. Dit zijn wilde aardappelsoorten, primitieve gecultiveerde rassen, landrassen en commerciële rassen in de markt. Vooral in primitief materiaal is veel nieuwe informatie te ontdekken, maar tegelijkertijd is het gebruik van deze informatie in nieuwe rassen een lang en ingewikkeld proces.

Daarnaast is Agrico Research continu bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om de aardappelveredeling sneller en effectiever te maken. Er wordt continu geprobeerd om een groter aantal nakomelingen een gunstige genencombinatie te laten bevatten. Daarnaast wordt continu geprobeerd om in jongere generaties met grotere precisie de meest belovende nakomelingen te herkennen. Dit soort nieuwe selectiemethoden maken vrijwel altijd gebruik van moderne technieken op DNA-niveau.

Tot slot wordt er ook gekeken naar het bestaande portfolio en hoe we meerwaarde kunnen genereren met de huidige commerciële rassen. Agrico is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten om bacterieziekte beter beheersbaar te kunnen maken. Het is namelijk niet realistisch om te denken dat dit probleem geheel kan worden opgelost door middel van veredeling van aardappelrassen met resistente tegen deze bacterieziekten.