efficiënte
aardappel-
waardeketens

Artemis Italie 2019 Lichter

Goede groei | Duurzame aardappelwaardeketens

Duurzame waarde wordt gecreëerd als de hele aardappelwaardeketen werkelijk samenwerkt om ambitie, verwachtingen, processen, uitgangsmateriaal en opbrengsten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het resultaat is goede groei en een duurzame efficiënte aardappelwaardeketen.

Architect van duurzame aardappelwaardeketens

Agrico is architect en partner in de ontwikkeling en optimalisering van duurzame aardappelwaardeketens. Hierin komen onderzoek en ontwikkeling, aardappelteelt, oogst en opslag, handel en logistiek, verwerking en consumptie samen met als doel het verhogen van de efficiency, kwaliteit, voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Centraal in de ontwikkeling van duurzame aardappelwaardeketens is de lokale productie van consumptieaardappelen. Indien gewenst wordt ook ingezet op de lokale vermeerdering van pootgoed.

Sustainable potato chain
IMG 2786

Gerenommeerde partners

Waar succesvolle aardappelwaardeketens al bestaan ondersteunen we de verduurzaming en verdere optimalisering ervan.

Op andere plaatsen verbeteren we samen met gerenommeerde partners en overheden waardeketens die niet optimaal functioneren of werken we samen in het opzetten van nieuwe aardappelwaardeketens.

Van 6 naar 36 ton opbrengst per hectare

Een goed voorbeeld van onze samenwerking in de aardappelwaardeketen is het initiatief in Kenia. Een publiek-privaat collectief van de overheid en een aantal Nederlandse bedrijven, met Agrico als spilpartij.

Dit collectief nam in Kenia het initiatief voor het opzetten van een rendabele en duurzame aardappelketen die bijdraagt aan de voedselzekerheid in dit land.

Het resultaat is een opbrengstverhoging van 6 naar 36 ton per hectare. En een inkomen voor de boeren dat ineens van zo’n € 1.000 per hectare in de min naar ruim € 4.000 per hectare in de plus gaat. Duizenden kleine boeren in Kenia varen er wel bij. 

IMG 2784
Michel de Bruin (1)

Meer weten over aardappelwaardeketens?

Agrico is architect en partner in de ontwikkeling en optimalisering van duurzame aardappelwaardeketens. Hierin komen onderzoek en ontwikkeling, aardappelteelt, oogst en opslag, handel en logistiek, verwerking en consumptie samen met als doel het verhogen van de efficiency, kwaliteit, voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico voor jou kan betekenen op het gebied van aardappelwaardeketens? Neem dan vrijblijvend contact op.

Michel de Bruin

Manager Development