AGRICO NIEUWS

Hello World Thumbnail

Agrico kijkt terug op uitdagend jaar

Emmeloord, 17 december 2021. Afgelopen week hield Agrico haar jaarlijkse centrale ledenvergadering. In deze online vergadering zijn o.a. de jaarcijfers 2020/2021 besproken.

Seizoensverloop
Boekjaar 2020-2021 was een moeizaam seizoen voor Agrico. Covid-19 zorgde voor een flinke afzetterugval op vrijwel alle markten. In belangrijke afzetmarkten was de situatie slecht, met beperkte beschikbaarheid van financiële middelen en, voor sommige bestemmingen, beperkte beschikbaarheid van containers. In Europa deden belangrijke afnemers in Spanje, Italië en Portugal een stapje terug. Overzee was met name Algerije de grote tegenvaller. Door de Algerijnse quotering heeft Agrico hier slechts 50% van de gebruikelijke hoeveelheid naartoe kunnen exporteren. Samengevat kun je zeggen dat Covid-19 wereldwijd enorm veel invloed heeft gehad op de afzet van zowel poot- als consumptieaardappelen. Dit gold ook voor de buitenlandse dochterondernemingen van Agrico. Dat in ogenschouw nemende is Agrico niet ontevreden met het uiteindelijke financiële resultaat. Organisatorisch kan Agrico terugkijken op een goed jaar.

Aanpassing ledenfinancieringen
Agrico heeft afgelopen zomer haar ledenfinancieringen aangepast. Hierbij zijn de voorwaarden voor de achtergestelde lening aan de coöperatie aantrekkelijker gemaakt. Dit resulteerde tot een inschrijving van € 2 miljoen afgelopen juli. Dit heeft een gunstig effect op de solvabiliteit van de organisatie. In januari volgt een nieuwe inschrijvingsronde van de achtergestelde lening waarbij Agrico haar vermogen nog verder wil versterken.

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen
Naast een toelichting op de jaarcijfers zijn de leden tijdens de vergadering geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en de deelnemingen. Ook is stil gestaan bij de benoeming van Agrico-lid de heer Robert Stokman uit Biddinghuizen tot lid van de raad van commissarissen van Agrico. Hiermee vult de heer Stokman de vacature in die ontstaat door het aftreden van de heer Kees Gommeren. Door een personele unie tussen de raad van commissarissen en bestuur, wordt de heer Stokman tevens lid van het bestuur. Hiervoor is hij reeds een aantal jaar lid geweest van de ledenraad van Agrico. De heer Gommeren is tijdens de vergadering bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen acht jaar.

Groeien door verbinding
Na de formele vergadering hield André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw, een bevlogen lezing over de verbinding tussen de sector, het teeltbedrijf en de buitenwereld. In zijn prikkelende verhaal ging Hoogendijk in op de vele uitdagingen die afkomen op de teeltsector. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is goede samenwerking en verbinding belangrijker dan ooit. Hoogendijk zette zijn betoog richting de telers kracht bij met zijn uitspraak: “Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu.”

Verbinding is dit seizoen het centrale thema binnen Agrico. Als coöperatie is verbinding diepgeworteld in het DNA van de organisatie. Samenwerken heeft Agrico tot een krachtige partner gemaakt en is de sleutel voor het waarmaken van de ambities voor de toekomst.

Naar ons nieuwsoverzicht