AGRICO
JAARCIJFERS
2019/2020

Foto Agrico Aardappelveld LR

Agrico blikt positief terug ondanks bewogen jaar

Emmeloord, 11 december 2020. Afgelopen week hield Agrico haar jaarlijkse centrale ledenvergadering. In deze online vergadering zijn o.a. de jaarcijfers 2019/2020 besproken en was er aandacht voor de digitale transformatie van Agrico.  

De aardappeloogst van seizoen 2019/2020 was erg goed. De opbrengsten lagen maar liefst 20 procent hoger dan in 2018. Na de droge zomer volgde vanaf eind september een erg natte herfst, wat zorgde voor kwaliteitsverschillen in de oogst. Desalniettemin lukte het Agrico om ondanks de extreme situatie alle aardappelen afgeleverd te krijgen en in alle teelten een nette prijs uit te betalen. Dit resulteerde uiteindelijk in een omzetgroei van vier procent tot € 332 miljoen, 12 miljoen hoger dan seizoen 2018/2019.

Ook in boekjaar 2019/2020 heeft Agrico de gerealiseerde uitbetalingscapaciteit vrijwel volledig aan haar leden uitgekeerd. De omvang van het vermogen is gekoppeld aan financiële kengetallen met continuïteit en financiële gezondheid als uitgangspunt. De behoefte voor de versterking van het vermogen was  € 2,5 miljoen hoger door de investeringen van de afgelopen jaren. Daarnaast is er een schuld aan de pool op de balans opgenomen van € 1.2 miljoen, die in het nieuwe boekjaar aan de pools wordt toegevoegd.

Centrale ledenvergadering

Voor het eerst in het bestaan van de organisatie vond de centrale ledenvergadering
digitaal plaats. Er namen zo’n 250 leden deel aan de online vergadering. Naast een toelichting op de jaarcijfers zijn de leden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en de deelnemingen.

Na afloop van de vergadering konden de leden een webinar bijwonen over digitale transformatie. Jan Brouwer, woordvoerder food & agri van Microsoft, schetste hierin een beeld van de digitale ontwikkelingen in de wereld en binnen de agrarische sector. Jan Hoogenboom, informatiemanager bij Agrico, nam de leden mee in de stappen die de coöperatie zet in haar eigen digitale transformatie, wat tevens het jaarthema is van de organisatie. Zo wordt er onder andere hard gewerkt aan een nieuwe ERP-systeem dat oogst 2021 in gebruik wordt genomen. Afgelopen oktober is de nieuwe website www.agrico.nl geïntroduceerd en in november is een portaal gelanceerd voor onder andere de rassenpresentatie. Verder zijn er, met een klanbordgroep van 14 Agrico-leden, voorbereidingen getroffen voor een nieuw telerportaal dat komend jaar het licht zal zien.

Het jaarverslag van Agrico kan integraal worden gelezen:

Agrico Jaarverslag 2019 2020
Foto Studio Online CLV