Persbericht Agrico de grens van 400 miljoen voorbij

Foto Agrico Aardappelveld LR

Agrico de grens van € 400 miljoen voorbij

Emmeloord, 18 december – Vorige week hield Agrico haar jaarlijkse centrale ledenvergadering, waarin de jaarrekening van 2022/2023 is toegelicht en vooruit is gekeken naar het nieuwe oogstjaar.

Tijdens de vergadering heeft Adrie Vermeulen afscheid genomen als voorzitter van Agrico. Daarmee kwam een einde aan een periode van 12 jaar waarin Vermeulen bestuurlijk actief was binnen Agrico. De laatste 7 jaar deed hij dit als voorzitter van de coöperatie. De akkerbouwer uit Swifterbant zal herinnerd worden als een voorzitter die ruimte gaf aan de stem van de leden. Namens de leden ontving Vermeulen een beeld dat symbool staat voor verbinding. Als dank voor zijn grote bijdrage aan de coöperatie is Vermeulen benoemd tot lid van verdienste.

In de ledenraadvergadering van donderdag 14 december jl. is Johan Barendregt benoemd als nieuwe voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen van Agrico. Barendregt neemt hiermee het voorzitterschap over van Vermeulen. Johannes van Heerwaarden is herbenoemd en Kees Dekker, CFO bij Royal Koopmans, is benoemd als extern lid.

CLV Agrico 231212569
CLV Agrico 231212384

Het stokje overgedragen

Tijdens de centrale ledenvergadering heeft algemeen directeur Jan van Hoogen het stokje overgedragen aan zijn opvolger Mark Zuidhof. Op 16 september 2022 werd Mark Zuidhof benoemd tot operationeel directeur. Sindsdien vormde Zuidhof samen met Van Hoogen de statutaire directie van Agrico. Met ingang van 1 januari 2024 treedt Jan van Hoogen af. Jan van Hoogen is sinds 1989 werkzaam voor Agrico, waarvan ruim 10 jaar als CEO. Hij zal na zijn aftreden nog enkele maanden als adviseur aan Agrico verbonden blijven. Als dank voor zijn betrokkenheid en enorme inzet voor de coöperatie is Jan van Hoogen tevens benoemd tot lid van verdienste.

Seizoensverloop 2022/2023

Voor het eerst in de historie ging Agrico door de grens van € 400 miljoen aan omzet. Ook werd in absolute zin het recordbedrag van € 233 miljoen uitbetaald aan de leden. De omzet uit pootgoed lag circa € 34 miljoen hoger dan het jaar ervoor, een stijging van 16%. De omzet uit consumptie lag circa € 19 miljoen hoger, dat komt neer op +50%. De stijging is voornamelijk te danken aan hogere prijzen, want het volume van pootgoed steeg met 4% en het volume van consumptie steeg met 6%. De dochters deden het ook weer goed: de resterende € 14 miljoen meer omzet is toe te schrijven aan hogere omzet bij een aantal van onze buitenlandse dochterbedrijven.

Het natte voorjaar zorgde ervoor dat de aardappelen later de grond in gingen. Mede door het late seizoen had Agrico te maken met meer klachten. Ook heeft de algehele inflatie gezorgd voor flinke kostenstijgingen. Met name de kosten die direct te maken hebben met de afzet, zoals transport en logistiek, lagen beduidend hoger dan vorig jaar.

Investeren in duurzame rassen voor goede groei

Na afloop van het formele gedeelte vertelde Peter Oldenkamp, directeur Agrico Research, over de toekomstplannen van Agrico Research. Specifiek de investering in nieuwbouw voor met name laboratoria. Een belangrijk onderdeel hierin is de uitbreiding van het moleculaire laboratorium. Deze investering is nodig, zodat Agrico Research sterk kan groeien in de ontwikkeling en toepassing van moderne veredelingstechnieken, waaronder het gebruik van moleculaire merkers, om zo duurzame rassen en goede groei in de toekomst te realiseren.

 

Het jaarverslag kan integraal gelezen worden via https://www.agricopotatoes.com/nl/over-agrico.