Hög kvalitet
Utsädespotatis
Svenskt ursprung

Say potato, say Agrico

Svensk produktion

Next Generation sorter

Nära samarbete med våra odlare och kunder

Lokal produktion

Agrico Nordic odlar varje år ca 200 hektar utsädespotatis för den svenska och finska marknaden.  Tillsammans med en grupp passionerade utsädesodlare kan vi försörja våra kunders behov av utsäde i Norden samt export till övriga Europa. Tack vare den lokala produktionen av våra miniknölar kan vi erbjuda högkvalitativt utsäde med 100% svenskt ursprung!  

Agrico Nordic är en del av det nederländska kooperativet Agrico som levererar utsädes- och matpotatis av bästa kvalitet till kunder över hela världen. Varje år bedriver vi forskning för att utveckla de bästa potatissorterna för olika klimatförhållanden och olika ändamål t.ex. pack, skal, chips, pommes och stärkelse. 

Läs mer om Agrico Nordics verksamhet i Sverige och Finland 

Om Agrico Nordic
Agrico Nordics Sweden
Test Foto Sjoerd

På Agrico Nordic anser vi att samarbetet med våra intressenter är mycket viktigt. Genom ett nära samarbete kan vi förbättra sortvalet, ge sortspecifika råd och hitta lösningar för att optimera odlingen.

20211015 140400

Vad letar du efter?

På Agrico Nordic levererar vi varje år högkvalitativt utsädespotatis till våra odlare och kunder i Sverige och Finland. Vi hjälper dig gärna med rätt sort till dina ändamål. 

Vilket marknadssegment?

Vårt utbud av Next Generation sorter

Agrico Nordic har ett brett utbud av potatissorter. Inom dessa sorter har vi Next Generation sorter som har en hög resistens mot bladmögel och brunröta. Sorterna har utvecklats av vårt förädlingsföretag Agrico Research i Nederländerna.

Några av våra Next Generation sorter visas nedan.

Medeltidig, högavkastande sort med stor andel kulor och hög resistens mot bladmögel och brunröta. 

  • Något mjölig, koktyp (B) 
  • Mycket hög knölsättning 
  • God tolerans mot mekaniska skador och stöttblått 

Tidig färskpotatis eller för långlagring med bladmögel- och brunrötaresistens, lämplig för både ekologisk och konventionell odling. Twister är en av våra Next Generation sorter.

  • Vackert utseende
  • Bra lagringsduglighet
  • Fastkokande

Ett miljövänligare alternativ till King Edward tack vare höga resistenser mot bladmögel och brunröta 

  • Mjölig multifunktionell sort till pack, skal och pommes 
  • Torktålig 
  • Lämplig för konventionell och ekologisk odling  

Samarbetets kraft

På Agrico Nordic har vi ett nära samarbete med våra kontraktsodlare. Vi jobbar genom ett poolsystem och vi tar hand om de flesta administrativa handlingar t.ex. administration, försäljning och logistik eftersom vi vill att odlarna ska fokusera så mycket som möjligt på odlingen. 

Genom att lyssna noga på våra intressenter försöker vi anpassa rådgivningen före, efter och under säsongen till varje enskild situation. Dessutom hjälper våra anställda till med val av sorter och kontroller under säsongen, och vi anordnar flera möten på plats för att dela med oss av våra kunskaper.  

Läs mer om Agrico Nordics poolsystem och de många fördelar som odlare har när de väljer att gå med i poolen.  

Mer om vårt Poolsystem
©Klaas Eissens Agrico RS 27 06 19 Demovelden 23