PRODUKTION & FÖRSÄLJNING
SVENSKPRODUCERAT UTSÄDE

Say potato,
say Agrico

Agrico Nordics Sweden

Om Agrico Nordic

20210706 151324

Agrico Nordics verksamhet

Agrico Nordics huvudsakliga verksamhet är försäljning av utsädespotatis i Sverige och Finland. Tillsammans med en grupp Poolodlare odlas utsädespotatis på cirka 200 hektar för olika marknader och segment. Agrico Nordics kompakta team jobbar hårt med försäljning av utsäde, logistik från odlare till kund, administrativa frågor som rör odlare, introduktionen av nya sorter och anläggningen av olika försöksfält. 

Dessutom är samarbetet och stödet från våra odlare en viktig spjutspets för företaget. 

  • Råd om val av sort
  • Råd om lagring, hantering och klassificering
  • Agronomisk rådgivning
  • Fokus på kvalitet
Är du intresserad av att bli Poolodlare? Vår utsädespotatis
Test Lars Inge

För Agrico Nordic är kontakten med odlare och kunder mycket viktig. Min personliga utmaning är att arbeta tillsammans med odlare och kunder för att uppnå det mest optimala resultatet och se till att alla våra potatissorter levereras till rätt odlare och kunder.

En del av ett globalt kooperativ

Agrico Nordic är en del av kooperativet Agrico i Nederländerna. Agrico är världsledande inom certifierad utsädespotatis. Med en odlargrupp med över 1 000 medlemmar handlas årligen över 500 000 ton utsädespotatis och 350 000 ton matpotatis. Potatisen levereras inom Nederländerna och till 80 andra länder.  

Med ett urval av mer än 80 sorter har Agrico en lämplig sort för varje odlare/kund över hela världen som uppfyller de önskade egenskaper. Med nästan 50 års erfarenhet i potatisvärlden har Agrico blivit en pålitlig leverantör och kunskapspartner inom potatisodling.

Agrico_headquarter_front_2

Våra viktigaste fokusområden

Research for new innovative varieties

Hållbar utveckling

På Agrico Nordic anser vi att hållbarhet inom potatisodling är en viktig fråga. Trycket på användningen av växtskyddsmedel och de allt strängare kraven på livsmedelskvalitet innebär att vi som utsädespotatisföretag måste anpassa vår affärsverksamhet för att vara framtidssäkra. Detta innebär att vi aktivt letar efter sorter som klarar sig under förändrade klimatförhållanden och som kräver mindre användning av växtskyddsmedel. 

DSC2522

Samarbete med berörda parter

Våra odlare är Agrico Nordics viktigaste intressenter. Tillsammans med dem försöker vi odla utsäde av hög kvalité varje år. Genom god kommunikation med våra intressenter hjälper vi dem under odlingssäsongen. Vi tycker att det är viktigt att odlarna kan fokusera så mycket som möjligt på odlingen, därför tar vi hand om de flesta administrativa handlingar.

Kwaliteitscentrum 63 ©Agrico 2018

Fokus på kvalitet

På Agrico Nordic är kvaliteten på vår potatis en viktig fråga. Därför samarbetar vi med våra kollegor i Nederländerna för att låta Agrico Quality Centre kontrollera olika utsädespartier. Under denna inspektion tittar vi noga på partiets inre och yttre egenskaper. På så sätt kan vi garantera kvaliteten på varje parti och leverera det under rätt förhållanden. 

Test Foto Sjoerd

Vill du ha mer information om Agrico Nordic och de tjänster vi erbjuder?

Agrico Nordic är ett utsädesföretag som har specialiserat sig på handel och odling av högkvalitativ utsädespotatis. Förutom att uppföröka vår potatis hjälper vi våra odlare under säsongen för att nå bästa möjliga resultat. 

Kontakta oss om du vill veta mer om vad Agrico Nordic kan göra för dig.

Sjoerd van der Schaar

Logistik- och produktionsansvarig