SAMBANDET MELLAN
AVKASTNING, KVALITET OCH HÅLLBARHET

20210711 152035

Våra Next Generation potatissorter

Inom potatisodlingen orsakar bladmögel enorma skador över hela världen. Med en växande världsbefolkning och förändrade klimatförhållanden blir det allt viktigare att säkra avkastningen. 

Våra Next Generation sorter bidrar direkt till odlarnas avkastningstrygghet genom att avsevärt minska risken för misslyckade skördar tack vare deras motståndskraft mot denna potatissjukdom. 

Dessa Next Generation-sorter är framtagna av Agrico Research i Nederländerna. Här arbetar förädlare hårt varje år för att hitta resistenta sorter i deras nya korsningar. Det är en process som aldrig tar slut eftersom bladmögelsvampen fortsätter att mutera.  

Valet av Next Generation sorter är intressant för både ekologiska och konventionella odlare. För ekologiska odlare är Next Generation-sorterna viktiga eftersom resistensen i sorten gör att grödan är mer motståndskraftig och håller sig fri från bladmögel när trycket är högt. För konventionella odlare är Next Generation-sorterna intressanta eftersom de, tack vare resistensen, behöver ett mindre intensivt besprutningsschema, vilket i slutändan leder till en ekonomisk fördel och en bättre miljö. 

 

Next Generation

''Lika bra som andra sorter”

Jag har under flera säsonger odlat Next Generation sorter Carolus och Twister. Den största fördelen för oss är att vi under säsongen kan spara in på antalet bekämpningar som vi gör mot bladmögel, positivt i år när växtskyddsmedel har blivit dyrare. Jag börjar mina bekämpningar i slutet av juli/början augusti där jag anser att trycket är högt och det är trots allt en utsädesodling som jag behöver hålla frisk. Carolus och Twister är lika bra som andra sorter, avkastningen är bra, smaken är god och de är välkomna till packeriet där vi säljer övriga storlekar som inte säljs som utsäde.

Lika bra som andra sorter”

En översikt över våra Next Generationsorter

En tidig matpotatissort för konventionell och ekologisk odling med lång groningsvila och hög resistent mot bladmögel och brunröta. 

Ett miljövänligare alternativ till King Edward tack vare höga resistenser mot bladmögel och brunröta.

Medelsen rödskalig sort med hög resistens mot bladmögel och brunröta. Fastkokande sort (AB) med hög TS, lämplig för konventionell och ekologisk odling.

En tidig stärkelsesort med god avkastning, motståndskraftig mot senbrand i blad och knölar och lämplig för produktion av flingor.

En stärkelsesort med god avkastning, lång groningsvila och hög resistens mot bladmögel och brunröta

Medeltidig, högavkastande sort med stor andel kulor och hög resistens mot bladmögel och brunröta.

Fyone GRB CL©Agrico21

Fyone

En stärkelsesort med god avkastning och hög resistens mot bladmögel och brunröta

Vi har flera Next Generation och torkkänsliga sorter på gång i de olika segmenten

Test Foto Sjoerd

Vill du ha mer information om våra Next Generation sorter?

Agrico Nordic är ett utsädesföretag som har specialiserat sig på handel och odling av högkvalitativt potatisutsäde. Förutom att uppföröka vår potatis hjälper vi våra odlare under säsongen för att få bästa möjliga resultat. 

Kontakta oss om du vill veta mer om vad Agrico Nordic kan göra för dig när det gäller potatisutsäde.

Sjoerd van der Schaar

Logistik- och produktionsansvarig