Poolodlare
Agrico Nordic

20211015 140656

Poolodlare

Agrico Nordic är ett kraftfullt företag som har samarbete som ledstjärna. Ganska logiskt eftersom Agrico Nordic erbjuder ett stort antal fördelar, såsom:


• Agrico Nordics odlare kan i samråd, välja mellan många olika sorter.
• Den logistiska processen är optimalt anpassad till såväl köparens krav, som dina önskemål som odlare.
• Du är fri att koncentrera dig på dina operativa processer, vi tar hand om försäljningen och marknadsföringen av skörden av utsädespotatis.
• Samarbetet på kooperativ basis erbjuder kontinuitet och en sund inkomst nu och i framtiden.
• Forskningsavdelningen i Agrico Research, har mycket stor kunskap om sorter, odlingsteknik mm. Du kan dra nytta av denna expertis via Agrico Nordic AB.
• Du arbetar tillsammans med ett företag på kooperativ basis, där du som odlare intar en central plats.

Regelbundet organiserar Agrico Nordic odlaremöten för bolagets poolodlare. Om Du ännu inte är poolodlare till oss, men är intresserad av ett möte, kontakta oss gärna via telefon 036-37 20 40 eller mail info@agriconordic.com

En poolkommitté representerar alla nuvarande Agrico Nordics poolodlare och har regelbundet möten med Agrico Nordic.

Agrico Nordic strävar efter ett nära samarbete med företagets poolodlare för att finna den bästa strategin för framtiden.

Vårt gemensamma mål är att nå så god lönsamhet som möjligt för alla inblandade parter.

Medlemmarna i poolkommittén består av:

Per-Erik Karlsson, Ordförande, 715 92 Stora Mellösa,
Bo Carlsson, 535 91 Kvänum,
Anders Nilsson, 911 92 Vännäs,
Bengt Olofsson, 961 98 Boden,
Gabriel Ringdahl, 661 91 Säffle

©Klaas Eissens Agrico RS 03 07 19 Boeren Demovelden 9Klein