Matpotatis
Pack
Skaleri

Thalia

Thalia är en medelsen matpotatis med attraktivt skal, lång groningsvila och bra resistenser mot pallidanematoder.
 • Attraktiv gul köttfärg
 • Fastkokande
 • Lämplig för långlagring
Marketsegments
Matpotatis
Pack
Skaleri
Estelle GRB CL©Agrico20
Estelle WDG©Agrico20
Agrico Aardappelveld

Växtens och knölens egenskaper

 • Mognad:
  medelsen / 5,5
 • Knölform:
  oval / O
 • Köttfärg:
  gul / 7
 • Knölsättning:
  ganska hög / 7
 • Knölstorlek:
  ganska stora / 7
 • Skalfärg:
  gul / Y
 • Blomfärg:
  vit / W
 • Antal bär:
  över genomsnittlig / 5,5
 • Blast - inledande utveckling:
  ganska snabb / 7
 • Blast - slutlig utveckling:
  tidig / 8
 • Blast - rensbarhet:
  genomsnittlig / 6,5
 • Blast - styrka:
  ganska tålig / 7,5
 • Ljus groddens färg:
  röd / R
 • Knölens regelbundenhet:
  ganska jämn / 6,5
 • Regelbundenhet i storleken:
  ganska jämn / 6,5
 • Skalfinish:
  över genomsnittlig / 6,5

Känslighet och kvalitet

 • Undervattenvikt:
  385
 • Koktyp:
  fast / A
 • Groningsvila:
  lång / 8
 • Mekaniska skador:
  ganska känslig / 6
 • Bentazon:
  - / -
 • Etylen:
  5 till 15 % fler knölar / 6
 • Återväxt:
  ganska känslig / 6,5
 • Växtsprickor:
  något till inte känslig / 8
 • Stöttblått (inre blåmärken):
  något känslig / 7
 • Torrsubstanshalt:
  21%
 • Fördelning av torrsubstans:
  - / -
 • TGA-nivå:
  3,3
 • Missfärgning efter råskalad:
  ganska känslig / 6,5
 • Grå missfärgning (efter kokning):
  ganska känslig / 6,5
 • Friterings kvalitet:
  genomsnittligt / 6
 • Chips kvalitet:
  olämpligt / 5
 • Karvon-olja:
  5 till 15 % fler knölar / 6

Motståndskraft

 • Bladmögel:
  mottaglig / 5
 • Brunröta:
  något mottaglig / 7,5
 • Vanlig skorv:
  något mottaglig / 6
 • Gul nematod Ro 1/4:
  mottaglig / 3
 • Gul nematod Ro 2/3:
  mottaglig / 2
 • Vit nematod Pa 2:
  fältresistent / 8
 • Vit nematod Pa 3:
  fältresistent / 7
 • Pulverskorv:
  - / -
 • Fusarium:
  något till inte mottaglig / 8
 • Bakterios:
  - / -
 • Svartpricksjuka:
  mycket mottaglig / 3,5
 • Rost:
  något mottaglig / 6
 • Virus - Bladrull:
  - / -
 • Virus - A:
  - / -
 • Virus - X:
  - / -
 • Virus - Yn:
  mycket mottaglig / 4,5
 • Virus - Yntn (knöl):
  något mottaglig / 6,5
 • Potatiskräfta ras 1:
  mycket mottaglig / 1
 • Potatiskräfta ras 6:
  - / -
 • Potatiskräfta ras 18:
  - / -

Vill du ha ytterliggare information om Thalia?

Den bästa garantin för en bra skörd av hög kvalité är högvärdigt utsäde och sakkunnig information. Agrico investerar intensivt i kunskap och forskning, vilket har lett till att Agrico har ett brett utbud av unika potatissorter med höga resistenser, bra sortegenskaper och hög avkastning. Vårt utsäde levereras givetvis fullständigt certifierad

Har du en specifik fråga om denna sort, eller vill du veta vad Agrico Nordic kan göra för dig? Du är välkommen att kontakta oss.

Sjoerd van der Schaar

Produktion & Logistik
Test Foto Sjoerd

Vill du ha ytterliggare information om Thalia?