Milieu & CO₂-reductie

30 06 11 Uitbetalingsvergadering Kruisland 0390

3. Milieu & CO₂-reductie

We werken heel concreet aan het verkleinen van onze CO₂-afdruk door de input te verlagen. Dit doen wij bijvoorbeeld door de elektrificatie van ons wagenpark, het verduurzamen van onze gebouwen en gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Waar mogelijk werken we met schonere vrachtwagens en meer binnenvaart aan de CO₂-reductie van onze transportbewegingen. Verder compenseren wij de transportbewegingen van ons eigen personeel, zoals vliegbewegingen. Onze telers leggen bloem- en kruidenrijke randen aan rondom de akkers om de biodiversiteit te stimuleren. We hebben bij onze werk- en dochtermaatschappijen een 'milieubarometer' geïmplementeerd om van elk bedrijf afzonderlijk de CO₂-afdruk te kunnen berekenen.

Oogsten Met Kiepwagen