Voedselvoorziening en nieuwe markten

India potato markets

2. Voedselvoorziening en nieuwe markten

De aardappel is van nature een zeer duurzaam gewas door het lage waterverbruik en de hoge opbrengst in relatie tot de gebruikte grond. Het is het meest verbouwde gewas ter wereld. De aardappel is een troef in de strijd tegen honger, armoede en klimaatverandering. Het ontwikkelen van rassen die passen bij de diverse klimaatgebieden en grondsoorten wereldwijd is onderdeel van de missie van Agrico. Ons kweekprogramma, die gericht is op duurzaamheid, sluit daarbij aan met het uitbreiden van de mogelijkheden van de aardappelteelt (ook in uitdagende teeltgebieden) en het verder verhogen van de kwaliteit.

Succesvolle aardappelteelt als onderdeel van voedselzekerheid en de ontwikkeling van nieuwe markten heeft naast innovatieve rassen een goede duurzame aardappelwaardeketen nodig. Er is een wederzijdse afhankelijkheid. Ook door professionalisering van de aardappelwaardeketen zorgen we voor een kwalitatief betere aardappelteelt met maximale aandacht voor innovatie, mens en milieu. Ons kweekprogramma draagt onder andere bij het borgen van voedselzekerheid wereldwijd. 

Lees meer over onze research activiteiten
Headerfoto V1