Voedselzekerheid en voedselsystemen

Header Food Systems Transformation

Voedselzekerheid en voedselsystemen

Ondanks dat we wereldwijd genoeg voedsel produceren, komt dit niet bij de hele wereldpopulatie terecht. In 2022 hadden 828 miljoen mensen wereldwijd honger. Onderzoeker De Steenhuijsen Piters nam de luisteraars van het symposium mee in: ‘Wat is de onderlinge samenhang tussen voedingsmiddelen, voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen?’

In Nederland domineerden de economische belangen de laatste decennia boven andere uitkomsten van de voedselsystemen. Nieuwe belangen hebben aan macht gewonnen en op dit moment zijn we bezig het bestuur van onze voedselsystemen opnieuw vorm te geven. Denk hierbij aan het verlagen van de belasting op gezond voedsel zoals op fruit en groenten. Hiermee kan de overheid een verandering in de voedselsystemen bewerkstelligen. Ook stond hij stil bij de stakingen van de boeren op het beleid van de overheid om zo verandering in het voedselsysteem te beïnvloeden.

20231108 Agrico Symposium 49

Na de focus op 70 jaar voedselsystemen in Nederland, verschoof hij het onderwerp naar de veranderende voedselsystemen in Afrika. Wat gebeurt er als we de dynamiek van voedselsystemen niet begrijpen, zoals in Afrika waar informele markten de voedselwaardeketens beheersen, maar niet worden meegenomen in beleid en ontwikkelingsinterventies? Veel Afrikaanse consumenten zijn afhankelijk van bevoorradingsmarkten die hen niet kunnen voorzien van het voedsel dat ze nodig hebben. Vanuit de Universiteit van Wageningen hebben ze onderzocht dat 30% van de kleine boeren een groot deel van de groeiende stedelijke bevolking kan voeden.

Volgens Bart de Steenhuijsen Piters kan geconcludeerd worden dat:

  • Globalisering en neoliberale handel hun belofte om voedsel daar te brengen waar het nodig is, niet hebben waargemaakt;
  • Het tijd is om de wereldvoedselmarkten opnieuw te besturen. Want is voedsel gewoon een handelsartikel (zoals ruwe olie)?;
  • Er is behoefte aan een nationaal geïntegreerd voedselsysteembeleid, waarin volksgezondheid, armoedebestrijding, het scheppen van banen, landbouwproductie en milieubescherming aan elkaar worden gekoppeld.
20231108 Agrico Symposium 40

Bart de Steenhuijsen Piters werkt bij Wageningen Economic Research aan voedselsysteemtransformaties. Hij leidt innovatieve onderzoeksteams, geeft beleidsadvies, werft onderzoeksfondsen en coördineert grote projecten over voedselsystemen en hun transformatieprocessen. Onlangs publiceerde hij een serie artikelen over de veerkracht en het bestuur van voedselsystemen. Hij heeft een grote interesse in de politieke economie van voedselsystemen en de rol van de informele sector in marktwerking.

Hier lees je het hele artikel van Bart de Steenhuijsen Piters.