Op het erf van - Henk Broekman

Header Website Potato Magazine Henk Broekman

Als Texelaars zijn we toch wel een beetje op elkaar aangewezen.

In De Cocksdorp, het noordelijkste dorp van Waddeneiland Texel, is het bedrijf van aardappelteler Henk Broekman gevestigd. Het zeeklimaat en de zilte gronden zijn ideaal voor het telen van aardappelen. De helft van zijn percelen wordt benut voor de consumptieteelt, voornamelijk chips en de andere helft is pootgoedteelt. Voor zijn eigen ‘Van de Wadden chips’ worden de aardappelen speciaal bemest met zeewier.

Henk Broekman

Na het vroege overlijden van zijn vader, zette hij al op jonge leeftijd het bedrijf samen met zijn moeder voort. Zijn ouders waren met het gemengde familiebedrijf al sinds het begin lid van coöperatie Agrico. “In de beginjaren werden we op Texel aangestuurd door een agentschap vanuit Broek op Langedijk en er bestond
toen ook nog een agentschap van de plaatselijke coöperatie op Texel (aankoopcentrale). Heel af en toe werd ik gebeld door Emmeloord. Dat was speciaal, wanneer Agrico uit Emmeloord belde. Uiteindelijk werd het agentschap van Texel opgedoekt en stootte Agrico Broek op Langedijk af en ging alle communicatie rechtstreeks vanuit Emmeloord.”

Positief kijkt Henk terug op zijn tijd in de ledenraad van Agrico eind jaren tachtig. “Dat was heel leuk, maar ook wel lastig. Want je moest natuurlijk wel de directie van advies voorzien en meedenken over de strategie. In die jaren heb ik het bedrijf en de mensen van Agrico leren kennen, dat vond ik heel waardevol.
Je wordt wel wat wereldser, zodat ik beter wist hoe alles in de organisatie in elkaar stak. Daardoor heb ik een prettige band gehouden met de mensen die daar werken en heb ik ook later veel aan al die contacten gehad.”

Zeewier bemesting
Kenmerkend voor Texel is de bonte grond, doordat De Cocksdorp in 1835 is ingepolderd voor agrarisch gebruik. De percelen van Henk verschillen onderling heel sterk qua grond. “Door de jaren heen weet je waar je mooie aardappels kunt telen en waar je minder mooie aardappels kunt telen. Wat wij noemen de oude grond, dat is hele mooie potergrond. Mijn ‘kracht’ is dat we op die nieuwe grond dus heel goed chipsrassen kunnen telen.”
“Die percelen die wat schurftgevoelig zijn, maar wel groeikrachtig, zijn uitermate geschikt voor de chipsteelt. En zo ben ik door de jaren heen ook doorgegroeid in hectares.”
Naast de zilte grond waar de aardappelen in groeien, worden enkele percelen met chipsrassen en tafelaardappelen speciaal bemest met zeewier. Dit wordt momenteel onderzocht of het een positieve werking heeft op de groei van de plant en de uiteindelijke smaak van de aardappel. Henk legt uit dat de verwachting is dat dit een positieve invloed heeft op de smaak, maar ze worden vooral met zeewier bemest voor de goede bouwstenen die in het zeewier zitten.

 

Texelse zeeklimaat
“In het verleden hadden wij als teler op Texel het voordeel van minder virusdruk en minder problemen met luizen. Inmiddels heb ik het idee dat daar niet veel verschil meer in zit met telers op het vasteland”, benoemd Henk. “Ik verwacht dat dit komt omdat er meer aardappels worden geteeld op Texel dan vroeger. Wel hebben we door de wind natuurlijk hier een gezond klimaat.” 
Daarnaast merkt Henk op dat de telers op het vasteland ontwikkelingen sneller hebben opgepakt. Zoals schaalvergroting, hogere schuren en het inkisten inspireren hem voor zijn eigen bedrijf. “Als Texelaars
zijn we toch wel een beetje op elkaar aangewezen en komen we uit een voorzichtige cultuur.”

Afwisselend seizoen
Op het moment van schrijven (red. oktober 2023) heeft Henk nog niet alle aardappelen gerooid. “Dit seizoen konden we pas laat beginnen met poten, maar de aardappels startten toen wel heel mooi. Ik heb in jaren niet zulke mooie gewassen gezien. Alleen toen kwam natuurlijk die droogte en wij kunnen hier op Texel niet beregenen. Dat die regen uiteindelijk toch kwam was wel erg prettig. Of die dikke prijzen dit jaar gaan rollen voor onze aardappelen ben ik nog wel wat terughoudend in. Met die spanningsvelden en oorlogen, moet het ook allemaal maar lukken”, benoemd Henk.

“Het verrassende van aardappels telen is dat je er ineens een hele goede prijs voor kunt krijgen. Dat heb je niet met heel veel andere gewassen. 2018 was zo’n speciaal jaar, omdat het toen heel droog was. De consumptie had toen een hele slechte opbrengst, maar de pootaardappelen werden toen heel duur. Je denkt dan eerst dat het als een drama afloopt en dat dan die prijs heel veel kan goedmaken. Daar tegenover valt het natuurlijk ook weleens tegen.”

Agrico een goede partij
Tijdens de laatste uitbetalingsvergadering werd Jan van Hoogen verrast met een echt Texels juttertje van het bedrijf van zijn vrouw. “Tja, ik dacht Jan vertrekt en misschien zie ik hem niet meer. Ik waardeer Jan als mens en wat hij allemaal doet voor Agrico, dus dan neem je wat leuks mee. Jan is altijd gedreven. Als Jan aan het woord is, dan denk ik: we gaan vooruit. Ik zit met Agrico bij een goede partij!”