Nutriëntentoepassing
Afgestemd op
individuele rassen

20210628 140953

Maximaal rendement met minimale milieuimpact

Agrico is continu opzoek naar duurzame aardappelrassen met natuurlijke resistenties, waardoor er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van gewasbeschermingsmiddelen. Wij geloven dat financieel voordeel kan worden behaald gedurende de teelt, bewaring en verwerking van aardappelen door de ontwikkeling van op maat gemaakte oplossingen (per ras, grondsoort, klimatologische omstandigheden etc.) en door beter gebruik te maken van digitale data. Dit resulteert in een efficiënter gebruik van grond, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dit zorgt voor een lagere impact op het milieu en brengt daarnaast ook financiële voordelen met zich mee.

20210628 140953

Nutriëntentoepassing op maat

Op dit moment werkt Agrico aan een onderzoek naar de toepassing van nutriënten, afgestemd op de behoefte van individuele aardappelrassen. Hiervoor hebben wij een nauwe samenwerking met Yara Benelux en Tolsma-Grisnich. Het optimaliseren van de opname van nutriënten is de eerste belangrijke pijler in deze innovatieve ontwikkeling.

De tweede belangrijke pijler is het gebruik maken van digitale data, vanuit de ruimte, lucht en bodem. Door op maat gemaakte oplossingen te combineren met digitale gegevens kunnen hogere opbrengsten worden behaald, minder bewaarverliezen worden gerealiseerd en worden gezorgd voor een verbeterde kwaliteit. In het kort, betere financiële resultaten voor zowel teler als afnemer.

Monitoren en analyseren

Teelt, bewaring en verwerking zijn drie belangrijke onderwerpen om nutriëntentoepassing op maat tot een succes te maken. Zowel in Nederland (Kielstra) als in Duitsland (Yara) voeren wij samen met Yara meerjarige veldproeven uit. Tijdens het teeltseizoen wordt fotosynthese activiteit van de planten continu gemeten. Daarnaast wordt het droge stofgehalte in het loof en in de knollen gemeten. Vervolgens wordt de daadwerkelijke nutriëntenopname geanalyseerd. Zo krijgen we de mogelijkheid om de nutriëntentoepassing per ras te optimaliseren en nutriëntenverliezen te minimaliseren. Tijdens deze proeven monitoren bodemsensoren constant het vocht- en temperatuurniveau. Al deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het verder optimaliseren van opbrengstvoorspellingsmodellen.

Proefveld Duitsland

Bewaring en verwerking

Na de oogst worden de aardappelen van onze proefvelden 6 maanden bewaard. In deze periode wordt samen met onze ketenpartner Tolsma-Grisnich gekeken naar het verlies van volume tijdens de bewaring. Vervolgens wordt nagegaan welk effect de hoeveelheid nutriënten dat is toegepast tijdens het groeiseizoen heeft op de verwerkingskwaliteit van de aardappelen. Daarom wordt dit maandelijks getest in het Agrico Quality center.

De uitkomsten van alle analyses, tijdens het groeiseizoen, de bewaring en de verwerking worden meegenomen om de toepassing van nutriënten, afgestemd op de behoefte van individuele aardappelrassen verder te kunnen optimaliseren.


20210716 155500

In het veld

Gedurende het teeltseizoen, de bewaring en de verwerking zijn er veel activiteiten die (moeten) worden ondernomen om gegevens te verzamen en data te kunnen analyseren. Deze data is het fundament voor het verder optimaliseren van opbrengstvoorspellingsmodellen en op maat gemaakte nutriëntenprogramma's

Sensor Op Blad

Fotosynthese-activiteit

Agrico meet onder andere de fotosynthese-activiteit van planten. Dit doen we door gevoelige sensoren op de planten te plaatsen. De gegevens worden opgeslagen en vervolgens uitgelezen en geanalyseerd. Dit geeft een duidelijk inzicht hoe Agrico-rassen precies reageren op de verschillende nutriëntentoepassingen. Het gebruik van fotosynthese-activiteiten van planten wordt momenteel vooral ingezet in de glastuinbouw, het is zeer innovatief in de aardappelteelt.

IMG 20210826 WA0035

Bodemsensoren

Met behulp van bodemsensoren van Farm21kijkt Agrico naar verschillende aspecten in de bodem zoals onder andere bodemvocht en bodemtemperatuur. Door het analyseren van deze gegevens kan een relatie worden gelegd tussen de weersomstandigheden en de opname van nutriënten door het gewas en eventuele uitspoeling van nutriënten. Dit geeft een duidelijk inzicht hoe Agrico-rassen onder wisselende weersomstandigheden reageren op de verschillende nutriënten toepassingen.

IMG 20210826 WA0043

Proefrooiingen

Tijdens het groeiseizoen worden wekelijks proefrooiingen gedaan om de effecten van de drie verschillende nutriëntenprogramma’s te kunnen monitoren. Bij een proefrooiing worden 12 planten geoogst en geanalyseerd. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar verschillende waardes in het plantsap (blad) en daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de verhoudingen tussen het gewas (loof), de knollen en de beworteling.

Agrico Veld

Resultaten

De eerste analyses van de resultaten laten zien dat nutriëntentoepassing een zeer complex onderwerp is. Zo zijn er verschillende definities van nutriënten efficiëntie, die tot tegenstrijdige uitkomsten kunnen leiden . Wij constateren grote verschillen in de stikstof opname en opbrengsten tussen de verschillende aardappelrassen. Dit bevestigt onze overtuiging om de stikstoftoepassing af te stemmen naar de individuele rassen. Met name wanneer wordt gekeken naar de mogelijkheid om kosten te reduceren (input versus output) kan de toepassing van nutriënten afgestemd op de behoefte van individuele aardappelrassen een groot verschil maken. De eerste analyses zijn veelbelovend en hebben geresulteerd in een voortzetting en uitbreiding van het onderzoek.