Samen werken aan
samenwerken

2017 Potato Europe (39)

Betrokkenheid en invloed van onze leden

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng van onze leden. Zij kunnen over en weer met hun kennis en kunde het verschil maken. Samenwerken staat hierbij hoog in het vaandel. Gezamenlijk kunnen complexe vraagstukken worden opgelost. Zo zijn we van toegevoegde waarde voor elkaar en kunnen we samen de aardappelbranche innoveren en duurzame aardappelwaardeketens creëren en versterken. De coöperatie bestaat uit verschillende organen. Ieder orgaan heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad is een representatieve afspiegeling van het ledenbestand. De leden van de ledenraad worden benoemd tijdens de ledenvergadering. De ledenraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar tijdens de ledenvergadering en wordt ook tussentijds geïnformeerd.

©Klaas Eissens AV Producties Agrico AR Poppe Poten 06 04 20 8
IMG 20190305 WA0005

Bestuur/raad van commissarissen

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en vormt daarmee de algemene vergadering van aandeelhouders van de B.V. Daarnaast opereert het bestuur als raad van commissarissen van Agrico B.V.. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de B.V. en de daaraan verbonden ondernemingen. Het bestuur en de raad van commissarissen bestaat uit dezelfde personen.

Poolcommissie

De poolcommissie is het aanspreekpunt voor zowel de leden als de directie. De poolcommissie behartigt de belangen van de leden ten aanzien van de teeltovereenkomst en de bijbehorende condities. Het commercieel beleid blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de directie van de B.V.

010610 Aardappelen Dezeeuw Wk6 037
150610 Aardappelen Dezeeuw Wk8 024

Commissie van beroep

De commissie van beroep beoordeelt en beslist over voorgelegde geschillen tussen leden/bedrijven en de coöperatie. De commissie van beroep bestaat uit 6 leden die benoemd worden door de ledenraad.

Directie

Agrico B.V. wordt bestuurd door een directie. Zij vertegenwoordigt de B.V. en is belast met de strategie en de dagelijkse leiding. Binnen de B.V. is gekozen voor een eenhoofdige directie die wordt benoemd door de raad van commissarissen.

30 06 11 Uitbetalingsvergadering Kruisland 0390
Rooien

Jongerencollege

Agrico beschikt over een jongerencollege. Dit is een vertegenwoordiging van jonge, enthousiaste en vooruitstrevende aardappeltelers uit het gehele land. Het jongerencollege komt een aantal keren per jaar bij elkaar tijdens reguliere vergaderingen en heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de directie en het bestuur van Agrico. Met hun verfrissende inzichten leveren zij een belangrijke bijdrage aan de groei van de organisatie.

Daniëlle Hanse

Meer weten over onze coöperatie?

Agrico is een krachtige coöperatie. Een wereldspeler op het gebied van nieuwe aardappelrassen, pootaardappelen en consumptieaardappelen. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng van onze leden. Zij kunnen over en weer met hun kennis en kunde het verschil maken. De coöperatie bestaat uit verschillende organen: de ledenraad, het bestuur (raad van commissarissen), de poolcommissie, de commissie van beroep, de commissie van beroep en het jongerencollege. Ieder orgaan heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de coöperatie.

Heb je een specifieke vraag, of wil je graag weten wat Agrico voor jou kan betekenen op het gebied van coöperatie zaken? Neem dan vrijblijvend contact op.

Daniëlle Hanse

Marketing- en communicatiemedewerker