AGRICO NIEUWS

Hello World Thumbnail

Agrico tevreden over een zeer uitdagend seizoen

Emmeloord, 8 juli 2021 – Coöperatie Agrico heeft de uitbetalingsprijzen voor poot- en consumptieaardappelen van oogst 2020 vastgesteld en aan haar leden gepresenteerd.

De gemiddelde prijs voor pootaardappelen over alle maten klasse S t/m A bedraagt € 25,77 per 100 kg. Voor tafelaardappelen betaalt de pool van Agrico voor de maat 0/+ ongesorteerd, levering week 9
€ 13,14 per 100 kg (dit is exclusief de PlanetProof-vergoeding). Voor biologisch geteelde tafelaardappelen is de poolprijs uitgekomen op € 28,53 per 100 kg voor de maat 0/+, levering week 3. Tenslotte kwam het poolresultaat voor Biologisch geteelde pootaardappelen uit op € 45,10 per 100 kg voor alle maten, klasse S t/m A.

Biologisch geteelde aardappelen
Voor biologische geteelde consumptieaardappelen was oogst 2020 een zeer uitdagend jaar. De vraag vanuit de Nederlandse Retail was goed maar de exportmarkt (met name Duitsland) liet het grotendeels afweten door voldoende lokale productie. Hierdoor heeft Agrico een deel van de geproduceerde aardappelen naar alternatieve bestemmingen moeten afzetten. Opvallend is de grote opbrengststijging per hectare over de laatste jaren door het inzetten van Next Generation rassen, dit zijn robuuste rassen met een brede resistentie voor met name Phytophthora.

Ook in de pool van biologisch geproduceerde pootaardappelen zien we dezelfde ontwikkeling. Door de jaren heen stijgen de gemiddelde opbrengsten door het inzetten van resistente rassen. De gemiddelde pootgoedopbrengst, na aftrek eigen gebruik, kwam uit op 31,5 ton per hectare. Een groot deel van het pootgoed is nodig voor levering als uitgangsmateriaal aan de biologische consumptietelers van Agrico.

Naast de afzet aan de retail gaat Agrico zich de komende jaren verder richten op de introductie van Next Generation rassen voor de frites- (Nirvana) en chipsindustrie (Beyonce). Hier liggen goede kansen voor verdere uitbreiding van het areaal, zowel voor pootgoed als voor consumptieaardappelen.

Gangbaar geteelde tafelaardappelen
Ook dit jaar heeft de PlanetProof-certificering positief gewerkt voor de prijszetting van tafelaardappelen. Het seizoen kenmerkte zich door een vlakke beursnotering gedurende het gehele seizoen van tafelaardappelen. De uitdaging lag dit jaar dan ook meer in het alloceren van de juiste kwaliteit aan de diverse bestemmingen.

Agrico zet daarom voor oogst 2021 meer in op rassen die zich in het verleden hebben bewezen door de goede kwaliteit. Rassen als Levante en Ranomi worden om deze reden dan ook fors uitgebreid, dit gaat ten koste van een ras als Milva.

Pootaardappelen gangbaar geteeld
Corona zorgde voor veel uitdagingen in de afzet van pootgoed oogst 2020. Het seizoen begon goed. Vroege bestemmingen zoals Pakistan en Bangladesh kochten veel pootgoed. Later in het seizoen werden de effecten van corona op de handel toch steeds sterker. De Algerijnse overheid besloot een quota van 50.000 ton in te stellen, terwijl deze markt normaal gesproken minstens 80.000 ton nodig heeft. Dit zorgde in enkele rassen voor grote overschotten. In Europa deden belangrijke landen zoals Spanje, Italië en Portugal een stap terug. De fritesindustrie begon het seizoen ook zeer aarzelend. Vroege rassen werden weinig gevraagd omdat de hoofdoogst van vorig seizoen ruim voldoende zou zijn om het einde van het seizoen te halen. De afzet van frites herstelde zich gedurende 2021. Hierdoor kwam er vanaf maart ook weer vraag naar extra pootgoed. Uiteindelijk zijn de rassen Fontane en Markies nagenoeg uitverkocht geraakt. Door de grote verschillen in gerealiseerde prijzen op de diverse markten, is er tussen de rassen veel geëgaliseerd. Met name het ras Fontane heeft fors aan het egalisatiefonds moeten bijdragen om een aantal exportrassen naar het minimum op te trekken.

Vooruitzicht 2021
Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, lijkt de knolzetting van oogst 2021 in Noordwest-Europa vrij hoog te zijn. Op sommige plekken is het zo nat in de aardappelpercelen dat er lokaal gevreesd wordt voor forse schade. Vervoer per container wordt dit jaar ook een grote uitdaging. Door corona zijn de routes die de containers normaal zouden afleggen gewijzigd en een enkele bestemming zal dit jaar per container niet te bereiken zijn.
Door de schaarste is ook de verwachting dat de prijzen voor containervervoer naar sommige bestemmingen behoorlijk zullen stijgen. Dit zal dan ook weer een negatief effect hebben op de prijzen voor transport met koelboten. Op dit moment is nog onbekend wat de Algerijnse overheid zal bepalen voor de import in 2021/22. Gelukkig zijn de olieprijzen de laatste tijd stijgend en dit zal de situatie alleen maar kunnen helpen. Een verruiming van het quota naar bijvoorbeeld 80.000 ton zou de afzet van Agrico’s pootgoed een enorme impuls geven.
Het effect op de markt van de daling van het areaal consumptieaardappelen in de EU zal pas duidelijk worden als ook meer inzicht is in de opbrengsten. Voor wat betreft de biologische aardappelen zijn inmiddels de eerste besmettingen met Phytophthora vastgesteld. Uitbreiding van deze Phytophthora-besmettingen kan gevolgen hebben voor de opbrengst van deze percelen omdat de kans bestaat dat deze vroegtijdig gebrand moeten worden, ondanks een zeer lage opbrengst.

Agrico heeft in een aantal rassen fors ingegrepen in de arealen om betere afstemming te vinden met de vraag. Op dit moment ziet Agrico in de huidige situatie een aantal indicatoren op groen staan waardoor het bedrijf de start van het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet gaat.

Veldbezoeken
Hoewel de uitbetalingsvergaderingen digitaal plaatsvonden, kunnen de leden van Agrico deze week in kleinere groepen fysiek terecht op de proefvelden om de rassen te bekijken en de nieuwste ontwikkelingen te bespreken.


/// Einde bericht ///

Meer informatie voor de pers
T: +31 (0)527 639911
E: communicatie@agrico.nl / W: www.agrico.nl

Over Agrico
Agrico is een onderneming van aardappeltelers op coöperatieve grondslag die zich bezighoudt met het kweken, de teelt, collectie, verwerking en vermarkting van gemiddeld 500.000 ton aardappelen per jaar. De inzet van Agrico is een kwaliteitsproduct passend bij de specifieke eisen en omstandigheden van de klant, waar ook ter wereld. De onderneming beschikt over een inpakbedrijf voor tafelaardappelen in Purmerend, genaamd Leo de Kock & Zonen B.V., een eigen kweek- en researchbedrijf, genaamd Agrico Research B.V., in Bant en vele eigen proefvelden in binnen- en buitenland. De commerciële en administratieve activiteiten worden geleid vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord. Agrico werkt tevens via eigen dochterondernemingen en deelnemingen in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Canada, Slovenië, Turkije en Kenia en heeft vertegenwoordigers in bijna alle pootgoedimporterende landen. Lees meer over Agrico op www.agrico.nl.