Transformatie van
aardappelsector

Say potato, say Agrico

12

Een visie op de transformatie van de aardappelsector

Samen met diverse stakeholders heeft Agrico meegewerkt aan de ontwikkeling van een visiedocument over de positie van de Nederlandse aardappelsector en hoe we deze sector samen kunnen transformeren in minder ontwikkelde gebieden en opkomende economieën. Benieuwd naar het volledige positiedocument? U vindt het hier:

Potato Position Paper SeedNL Summary Position Paper SeedNL
Agrico En Seednl
Over SeedNL en de aardappelsector

Onderstaand artikel is eerder gepubliceerd op SeedNL en is geschreven door Mariëlle Karssenberg.

Duurzame voedselsystemen

Duurzame voedselsystemen die voorzien in voldoende, voedzaam en toegankelijk voedsel voor iedereen, beginnen vaak met de toegangsgarantie tot kwaliteitszaden. De aardappelsector is een van de belangrijke sectoren die hard werkt om bij te dragen aan deze inspanningen. De aardappel, een zetmeelrijke knol- en wortelgroente die meestal uit pootgoed wordt geteeld, blijft een essentieel gewas in veel voedselsystemen over de hele wereld.

De Nederlandse aardappelsector wordt beschouwd als een marktleider op velerlei gebied als het op aardappelen aankomt. Dit omvat: het veredelen van nieuwe rassen, wetenschappelijke kennis, aardappelproductie en -verwerking, levering van poot- en consumptieaardappelen, en de levering van apparatuur en adviesdiensten. De Nederlandse sector bevindt zich in de positie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de aardappelsector in landen met lage en middeninkomens.

 

Oprichting van het aardappelplatform onder SeedNL

SeedNL is verheugd aan te kondigen dat de aardappelsector de coalitievorming zal gaan steunen bij de transformatie van aardappelsectoren, om zo bij te dragen aan voedselzekerheid, werkgelegenheid en ondernemerschap. De focus van het aardappelplatform ligt daarbij op de gehele aardappelsector en het verschuiven van een waardeketen naar een aanpak voor sectorale transformatie.

Met het aardappelplatform zal SeedNL ruimte voor kennisuitwisseling bieden, aangezien het platform als kenniscentrum zal fungeren. Dit zorgt voor voldoende mogelijkheden voor Nederlandse, internationale en lokale stakeholders uit de particuliere sector, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om zich met elkaar in verbinding te stellen en hun kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen.

Positiedocument

Een positiedocument en samenvatting zijn geïnitieerd door de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), samen met verschillende Nederlandse stakeholders, en met steun van het Netherlands Food Partnership (NFP). Deze documenten schetsen de positie van de Nederlandse aardappelsector over hoe bij te dragen aan de transformatie van de aardappelsector in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.

 

Potato Position Paper SeedNL Summary Position Paper SeedNL