Onderzoek naar mogelijkheden samenwerking Agrico, Leo de Kock en Nedato

Ldk

Agrico, Leo de Kock en Nedato onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking

Emmeloord, Oud Beijerland, 28 april 2022: Agrico, Leo de Kock en Nedato onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van verse onbewerkte gangbare tafelaardappelen.

Het onderzoek naar mogelijke samenwerking is ingegeven door de toenemende vraag van afnemers naar een integraal aanbod en de structureel gewijzigde behoeften bij consumenten. Onderzocht zal worden of en hoe een mogelijke samenwerking bijdraagt aan het efficiënt en effectief inspelen op de gewijzigde marktomstandigheden en tegelijkertijd oog heeft voor het toekomstperspectief van de tafelaardappeltelers.

Agrico, Leo de Kock en Nedato willen met deze eventuele samenwerking hun positie in tafelaardappelen verbeteren. Agrico, Leo de Kock en Nedato zien de consumentenbehoefte verder verschuiven van traditionele aardappelgerechten naar veelzijdigere toepassingen. In die ontwikkeling zien Agrico, Leo de Kock en Nedato ruimte om in te spelen op de steeds bewustere keuze die consumenten daarbij maken door een voortdurende investering in innovatieve aardappelrassen en een verdere verhoging van de kwaliteitsklassen. Zij zien meer kansen om dit samen te bereiken dan alleen.

Wij sturen het beschikbare areaal voor consumptieteelt naar steedshoogwaardigere rassen en kwaliteitsklassen. Hiermee bieden wij een goed perspectief voor onze telers en stemmen wij het aanbod optimaal af op de gewijzigde vraag van onze afnemers

Met het bundelen van het aanbod van hoogwaardige kwaliteitsaardappelen en het vermarkten van de volledige opbrengst van onze telers bieden we een goed perspectief voor deze gespecialiseerde aardappelteelt

De uitkomst van het onderzoek wordt eind 2022 verwacht. Gedurende het hele proces en ten aanzien van de uitvoerbaarheid van eventuele plannen zal uiteraard rekening worden gehouden met de relevante wet- en regelgeving, zoals de mededingingsregels.

Meer informatie voor de pers

Jan van Hoogen
Algemeen directeur Agrico
T: +31 (0)527 639911
E: communicatie@agrico.nl  /  W: www.agrico.nl 

Wim van de Ree
Algemeen directeur Nedato
T: +31 (0)186 645960
E: wvdree@nedato.nl / W: www.nedato.nl.

Over Agrico en Leo de Kock
Agrico is een onderneming van aardappeltelers op coöperatieve grondslag die zich bezighoudt met het kweken, de teelt, collectie, verwerking en vermarkting van gemiddeld 500.000 ton aardappelen per jaar. De inzet van Agrico is een kwaliteitsproduct passend bij de specifieke eisen en omstandigheden van de klant, waar ook ter wereld. De onderneming beschikt over een inpakbedrijf voor tafelaardappelen in Purmerend, genaamd Leo de Kock & Zonen B.V., een eigen kweek- en researchbedrijf, genaamd Agrico Research B.V., in Bant en vele eigen proefvelden in binnen- en buitenland. De commerciële en administratieve activiteiten worden geleid vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord. Agrico werkt tevens via eigen dochterondernemingen en deelnemingen in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Canada, Slovenië, Turkije en Kenia en heeft vertegenwoordigers in bijna alle pootgoedimporterende landen. Lees meer over Agrico op www.agrico.nl.

Over Nedato
Nedato is een telersvereniging met ruim 400 aangesloten aardappeltelers. Namens de telers verzorgt Nedato BV, gevestigd in Oud-Beijerland de levering van circa 350.000 ton aardappelen in de segmenten retail, food service, export, horeca en grondstof voor de verwerkende industrie. Nedato BV beschikt over een vestiging waarin alle activiteiten van sorteren, wassen en verpakken centraal wordt uitgevoerd. De kernwaarden van de organisatie zijn; een lange termijnrelatie aangaan met telers en afnemers, door het leveren van betrouwbare kwalitatief goede aardappelen en een uitstekende begeleiding van de aangesloten telers. Lees meer over Nedato op www.nedato.nl.