Er komt meer bij kijken dan je denkt

Agrico_headquarter_front_2

Diversiteit aan vakgebieden

Binnen Agrico zijn meerdere vakgebieden vertegenwoordigd. Ze vormen een goede weerspiegeling van de diversiteit aan werkzaamheden.

Veredeling & onderzoek

Binnen veredeling & onderzoek werk je aan de aardappel van de toekomst. Hiervoor zijn we continu bezig om nieuwe rassen te ontwikkelen die nog beter aansluiten bij het brede scala aan wensen van onze telers, klanten, verwerkende bedrijven, supermarkten en natuurlijk van de consument wereldwijd.

Uniek is ons Next Generation pakket aan aardappelrassen. Deze rassen hebben een natuurlijke hoge resistentie tegen de aardappelziekte Phytophthora. Er zijn al diverse innovatieve rassen uit dit Next Generation programma voortgekomen. We verwachten de komende tijd nog robuustere varianten.

©Klaas Eissens Agrico RS Kruisen 06 05 19 7
©Klaas Eissens Agrico RS 03 07 19 Boeren Demovelden 4

Advies & teelt

Binnen advies & teelt richten de buitendienstfunctionarissen (teeltbegeleiders) en productmanagers zich onder andere op advies en begeleiding rondom de teelt in binnen- en buitenland. Zij beschikken over een ruime tot zeer specialistische kennis van onze innovatieve aardappelrassen en de ruime mogelijkheden daarvan in de teelt.

Onze medewerkers gaan samen met de telers en afnemers voor het beste resultaat. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te kijken naar behoeften, uitdagingen en mogelijkheden in de teelt en in de markt. Met deze ervaring kunnen we onze rassen nog verder verbeteren.

Sales & export

Het vakgebied sales & export is constant bezig kansen te benutten die zich voordoen onder veranderende marktomstandigheden. Je moet én bouwen aan de relatie én weten wat er in het specifieke land speelt qua klimaat, cultuur, markt, ontwikkelingen en politiek.

De wereld waarin wij verkopen biedt veel kansen, maar zeker ook de nodige uitdagingen. Het klimaat verandert, de wereldbevolking groeit. Markten ontwikkelen en voorkeuren van consumenten verschuiven. Regelmatig op reis naar klanten en productieregio’s van Agrico is onderdeel van dit vakgebied.

DSC2522
040909 Laden Agata Haven Bij Vanschendel 005

Logistiek & voorraad

Het cluster logistiek zorgt ervoor dat de aardappelen volgens planning op de meest efficiënte en effectieve wijze op het gewenste tijdstip gereed staan bij telers en worden afgeleverd op bestemming. Hierbij moet aan de juiste kwaliteitseisen worden voldaan. En uiteraard met oog voor het milieu.

Binnen het cluster voorraad gaat het om het bijhouden en analyseren van de voorraden. Tevens is het cluster verantwoordelijk voor de informatievoorziening met betrekking tot het opstellen van een betrouwbaar verkoopplan.

Financieel & IT

Een goede financiële administratie is van groot belang voor onze coöperatie. Het afhandelen van verkoop en inkoop van de aardappelen en het organiseren en coördineren van de financiële stromen van de leden van onze coöperatie zijn belangrijk voor de continuïteit.

IT ondersteunt de gehele organisatie in de professionalisering en digitalisering van onze organisatie. Noodzakelijk om te helpen de ambities van Agrico te realiseren. Het cluster IT zorgt ervoor dat de basis goed op orde is waar alle afdelingen van profiteren.

Finance
20190904 104051

Marketing & communicatie

Marketing & communicatie zorgt mede voor het wereldwijd uitdragen van het merk Agrico en het promoten van onze innovatieve aardappelrassen.

Dat doen we bijvoorbeeld met het verzorgen van de communicatie-uitingen en het organiseren van on- en offline events. We ondersteunen de diverse vestigingen en distributeurs met adequate rasinformatie en promotiemateriaal en we werken continu aan het verbeteren van onze digitale platformen.

Management & support

Binnen Agrico zijn er diverse leidinggevende functies. Daarnaast hebben we ondersteunende functies zoals bijvoorbeeld HR, Facilitair, Secretariaat, Juridische Zaken, CSR en Quality Assurance. Samen vormen zij belangrijke schakels in de bedrijfsprocessen.

Om de juiste uitvoering aan onze ambitieuze doelstellingen te geven is het continu verder professionaliseren van alle afdelingen belangrijk. Het verder ontwikkelen van onze organisatie en medewerkers zijn belangrijke speerpunten. Uiteraard maken we volop gebruik van de mogelijkheden die digitalisering en automatisering ons te bieden hebben.

Shutterstock 572007271

Vakgebieden in het buitenland

We hebben inmiddels acht vestigingen in het buitenland en maken daarnaast gebruik van diverse distributeurs. Ook hebben we vier vestigingen in Nederland. De vakgebieden en de invulling van deze vestigingen verschillen.

Agrico East Africa Agrico Nordic Agrico Polska Agrico UK AR Tarim Desmazieres Interseme Parkland