100 % svensk
utsädespotatis

Nordic 2

En hälsosam start

En frisk gröda börjar med att använda frisk och certifierat utsäde. Agrico Nordic har ett brett utbud av olika potatissorter som är lämpliga för de svenska och finska odlingsförhållandena. (samt övriga Europa)Tack vare vårt intensiva forskningsarbete kan vi erbjuda ett brett utbud av sorter som uppfyller våra kunders behov och krav nu och i en nära framtid.  

  • Passande sorter för varje segment
  • Sorter som alltid uppfyller de senaste kraven på livsmedelssäkerhet
  • Fullständigt certifierad utsädespotatis
Gå till våra sorter
Agric potatoes on a conveyer
©Klaas Eissens Afgrico RS 14 06 19 8

Lokal produktion

För en utsädesodling är det viktigt att använda friskt utsäde från början. Därför börjar vi med certifierade miniknölar som kommer från SPK Finland och förökas av oss i norra Sverige under de första åren av förökningsprocessen. I norra Sverige finns det få potatisodlingen och växtperioden är kortare jämfört södra Sverige, därför finns det mindre risk för virusspridning. Efter några generationer skickar vi utsädet söderut där vi uppförökar materialet en eller två år till innan utsädet ska skickas ut till våra kunder 

Next Generation potatissorter

Eftersom det är viktigt att öka hållbarheten inom vår sektor har vårt forskningsföretag letat efter nya hållbara sorter. Efter flera års forskning introducerades 2018 ett nytt potatissortiment på marknaden under namnet "Next Generation". Det är sorter med höga resistenser mot bladmögel och brunröta. 

Dessa sorter är intressanta för både ekologisk och konventionell odling på grund av deras ökade motståndskraft mot Phytophthora. Detta innebär ökad avkastningssäkerhet för den ekologiska odlaren och ett mindre intensivt besprutningsschema för den konventionella odlaren. För närvarande har vi en lämplig "Next Generation"-sort för varje segment.  

Next Generation potatissorter
Next generation potato varieties
Test Foto Sjoerd

Vill du ha mer information om våra utsädespotatisar?

Agrico Nordic är ett utsädespotatisföretag som har specialiserat sig på handel och odling av högkvalitativ utsädespotatis. Förutom att föröka vår potatis hjälper vi våra odlare under säsongen för att få bästa möjliga resultat. 

Är du nyfiken på vad Agrico Nordic kan göra för dig när det gäller utsädespotatis? Kontakta oss gärna! 

Sjoerd van der Schaar

Logistik- och produktionsansvarig