Thalia

Thalia är en medelsen matpotatis med attraktivt skal, lång groningsvila och bra resistenser mot pallidanematoder.

 • Attraktiv gul köttfärg
 • Fastkokande
 • Lämplig för långlagring

Marknadssegment

Retail

Färskpotatis

Estelle GRB CL©Agrico20
Estelle WDG©Agrico20
Estelle DSC SO©Agrico20

Huvudsakliga kännetecken för Thalia

Egenskaper hos växter och knölar

 • Mognad
  Medelsen | 5.5
 • Knölens form
  Oval
 • Köttfärg
  Gul | 7
 • Knölsättning
  Ganska hög | 7
 • Knölstorlek
  Ganska stora | 7
 • Skalfärg
  Gul
 • Blomfärg
  Vit
 • Antal bär
  Inga | 4
 • Blast - inledande utveckling
  average | 7
 • Blast - slutlig utveckling
  Bra | 8
 • Blast - rensbarhet
  Genomsnittligt | 6.5
 • Blast - styrka
  Ganska fast | 7.5
 • Ljus groddens färg
  Röd
 • Knölens regelbundenhet
  Ganska regelbundet | 6.5
 • Regelbundenhet i storleken
  Ganska regelbundet | 6.5
 • Skalfinish
  över genomsnittet | 6.5

Känslighet och kvalitet

 • Relativ avkastning
  Relativ avkastning
  -
 • Undervattenvikt
  385
 • Koktyp
  Fast | A
 • Groningsvila
  Lång | 8
 • Mekaniska skador
  Något känslig | 7
 • Metribuzin
  Mycket känslig | 4
 • Bentazon
  -
 • Etylen
  -
 • Återväxt
  Ganska känslig | 6.5
 • Växtsprickor
  Något till inte känslig | 8
 • Stöttblått (inre blåmärken)
  Något känslig | 7
 • Torrsubstanshalt
  21%
 • Fördelning av torrsubstans
  -
 • TGA-nivå
  1.5
 • Missfärgning efter råskalad
  Ganska känslig | 6.5
 • Grå missfärgning (efter tillagning)
  Ganska känslig | 6.5
 • Friterings kvalitet
  Genomsnittligt | 6
 • Chips kvalitet
  unsuitable | 5

Motstånd

 • Bladmögel
  Mottaglig | 5
 • Brunröta
  Något känslig | 7.5
 • Vanlig skorv
  Måttligt mottaglig | 6
 • Gul nematod Ro 1/4
  Mottaglig | 3
 • Gul nematod Ro 2/3
  -
 • Vit nematod Pa 2
  Fältbeständig | 8
 • Vit nematod Pa 3
  Fältbeständig | 7
 • Pulverskorv
  -
 • Fusarium
  Något till inte mottaglig | 8
 • Bakterios
  -
 • Svartpricksjuka
  -
 • Rost
  Måttligt mottaglig | 6
 • Virus - Bladrull
  -
 • Virus - A
  -
 • Virus - X
  -
 • Virus - Yn
  Mycket känslig | 4.5
 • Virus - Yntn (knöl)
  -
 • Potatiskräfta ras 1
  Mycket känslig | 3
 • Potatiskräfta ras 6
  -
 • Potatiskräfta ras 18
  -
Test Foto Sjoerd

Vill du ha ytterliggare information om våra sorter?

Den bästa garantin för en bra skörd av hög kvalité är högvärdigt utsäde och sakkunnig information. Agrico investerar intensivt i kunskap och forskning, vilket har lett till att Agrico har ett brett utbud av unika potatissorter med höga resistenser, bra sortegenskaper och hög avkastning. Vårt utsäde levereras givetvis fullständigt certifierad

Har du en specifik fråga om denna sort, eller vill du veta vad Agrico Nordic kan göra för dig? Du är välkommen att kontakta oss.

Sjoerd van der Schaar

Produktion & Logistik