Benoeming directie Agrico

Agrico_headquarter_front

Benoeming directie Agrico

Emmeloord, 12 september 2022 – Mark Zuidhof wordt per 16 september benoemd tot COO van Agrico. Hij zal samen met zittend directeur Jan van Hoogen (CEO) de statutaire directie van Agrico vormen. Met ingang van 1 januari 2024 treedt Jan van Hoogen terug als directeur. Agrico zal dan weer een eenhoofdige leiding kennen met Mark Zuidhof als CEO. Mark is sinds januari 2020 werkzaam bij de coöperatie en is nu manager operations van Agrico.

Voor deze tijdelijke aanpassing van de directiestructuur is gekozen om een ‘warme overdracht’ van taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden te realiseren. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Adrie Vermeulen: ”We streven bij de overdracht naar een zorgvuldig proces zonder tijdsdruk. Dat doet recht aan de aard, omvang en complexiteit van het bedrijf en zijn deelnemingen. Ook heeft Agrico een belangrijke positie in de branche, zowel nationaal als internationaal. Jan van Hoogen heeft zich daar altijd geweldig voor ingezet. Die positie moet natuurlijk in stand blijven bij een directiewissel. Daarom zijn wij heel blij dat wij een geschikte interne kandidaat hebben die zich dankzij een transitieperiode zorgvuldig kan inwerken. We borgen zo de continuïteit van het bedrijf.” Mark Zuidhof zal in de loop van de tijd dat zij samen de directie vormen steeds meer functies van Jan van Hoogen overnemen.

Jan van Hoogen is sinds 1989 werkzaam voor Agrico, waarvan ruim 10 jaar als CEO. Adrie Vermeulen: “Hij zal na zijn terugtreding als statutair directeur per 1 januari 2024 nog enkele maanden als adviseur aan Agrico verbonden blijven om een aantal klussen voor de coöperatie te verrichten, maar die staan los van de directievoering”.

Jan van Hoogen is blij met de wijze waarop de overdracht wordt vormgegeven. “Zoals iedereen die mij kent weet, ben ik met hart en ziel verbonden met Agrico. Ik ben heel blij dat het bedrijf er goed voorstaat, mede dankzij de inzet van de medewerkers. Ik vind het tijd worden om plaats te maken voor een opvolger en ik ben blij dat we met Mark, met wie ik al intensief en plezierig heb samengewerkt, een goede interne kandidaat hebben.” Mark Zuidhof: “Het is een eer en ook een uitdaging om Jan te mogen opvolgen. Hij is een begrip in onze branche. Ik ga alles op alles zetten om de positie van ons bedrijf verder te brengen. Ik ken Agrico natuurlijk al goed vanuit mijn huidige functie, voel mij zeer betrokken bij de coöperatie en ik prijs mij gelukkig dat ik nog de tijd krijg de kennis en ervaringen van Jan tot mij te nemen. Ik kijk uit naar die samenwerking”.

  Mark Zuidhof

  Mark Zuidhof

  Manager Operations

  Jan van Hoogen

  Jan van Hoogen

  Algemeen directeur

Meer informatie voor de pers
Gert Jan Laurman
Marketing- en communicatiemanager
T: +31 (0)5 27 63 99 11
E: communicatie@agrico.nl  /  W: www.agricopotatoes.com 

Over Agrico
Agrico is een onderneming van aardappeltelers op coöperatieve grondslag die zich bezighoudt met het kweken, de teelt, collectie, verwerking en vermarkting van gemiddeld 500.000 ton aardappelen per jaar. De inzet van Agrico is een kwaliteitsproduct passend bij de specifieke eisen en omstandigheden van de klant, waar ook ter wereld. De onderneming beschikt over een inpakbedrijf voor tafelaardappelen in Purmerend, genaamd Leo de Kock & Zonen B.V., een eigen kweek- en researchbedrijf, genaamd Agrico Research B.V., in Bant en vele eigen proefvelden in binnen- en buitenland. De commerciële en administratieve activiteiten worden geleid vanuit het hoofdkantoor in Emmeloord. Agrico werkt tevens via eigen dochterondernemingen en deelnemingen in onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Canada, Slovenië, Turkije en Kenia en heeft vertegenwoordigers in bijna alle pootgoedimporterende landen. Lees meer over Agrico op www.agricopotatoes.com.